Uusiutuvat tuotantopanokset

Olet täällä

 

 

Lanta, biomassat, maan hiili

Hiliopas. Katsaus maaperän hiileen ja hiiliviljelyn perusteisiin.

Biomassa-atlas

Normilanta – laskentajärjestelmän kuvaus Luke (uusi)  

Kierrätysravinnevalmisteiden mahdollisuudet ja uhat - raportti, tiedote ja suositukset. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Lanta tehokkaaseen käyttöön - lannasta maanparannusta ja ravinteita kasvinviljelytiloille! MAVEKA-hanke 2020.

Lanta liikkeelle ja ravinteet kiertoon, Ravinnerenki ja Lantalogistiikka -hankkeiden tulosjulkaisu. Savonia. 2019.

Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille. Luke

Kierrätyslannoitus : Suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa. Luke

Julkaisuja kierrätysravinteista LARA- laaturavinnehankkeessa.

Ravinteiden kierrätys Suomessa – Koskeeko asia minuakin? - perusteos ravinteiden kierrätyksestä jokaisen saatavilla. Tyrskyconsulting

Infografiikkaa ravinteiden kierrätyksestä 2017 (pdf).

Infokortit ravinteiden kierrätyksestä (maaseutu.kuvat.fi).

 

Kasviperäinen lannoittaminen

Viherlannoituskasvuston sadontuoton ja ravinnesisällön arviointi -tietolehtinen. Luke

Biologinen typensidonta fossiilisen energian säästäjänä. MTT raportti nro. 76. Luke

 

Lietteet ja sivuvirrat

Jätevesitypen talteenotto ja hyödyntäminen kierrätysravinteena -loppuraportti.  KiertoTyppi -hanke/Gasum Biovakka Oy

HAJA-ASUTUKSEN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN tilakäsittely ja käyttö maataloudessa-opas. PUPE-putsareista pellolle. 

Biohauki Oy, Suomessa uudenlainen konsepti lantaan perustuvasta biokaasulaitoksesta. Artikkeli (sisältää linkin myös videoon) à Mfiles biohauki_jauhaa_lannan_polttoaineeksi_artikkeli_linkki_videoon_0.pdf

Hevosen lannan käsittely Suomessa.Luken julkaisu  8/2017 

Maatalouden biomassat biokaasulaitoksen syötteenä ja lannoitteena. ProAgria Etelä-Savo biojalostamohanke. 

Hevosenlannan hyötykäytön mahdollisuudet, Bioenergiakeskuksen julkaisusarja (BDC-Publications) Nro 12. Jyväskylän AMK. 2005. 

Peruna- ja juureskuorimon jätteet ja jätevedet. MTT. 2007. 

HELMET - hevosenlanta menestystarinoiksi -podcastit. HELMET-hanke. Envitecpolis Oy.

 

Biohiili ja tuhka (terminen proessi)

European BioChar - sertifikaatti (EBC) biohiilelle

Suomen biohiiliyhdistys, Finnish biochar association. FBA 

Carbofex-biohiilen kaupallinen tuotanto. 

Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja tuotanto Suomessa-seminaari. VTT. 2012. 

Pajusta tehdään ilmastopioneeriä. Tiedote (9.3.2017) pajupohjaisen biohiilen käyttömahdollisuuksista/Metsäyhdistys

Ihmeaine biohiili. Artikkeli Puutarha & kauppa 5/2017 Mfiles Ihmeaine biohiili_5_2017

Tuhkan käyttö metsälannoitteena. METLA

 

Biohiilidioksidi

Biosykli CO2- sivusto hiilidioksidin talteenotosta ja käytöstä