Lannan polttoon muutoksia alle 50 MW laitoksissa

Olet täällä

Kuva: Tuulia Nelimarkka

Lannan poltto helpottui 15.11.2018 alkaen

Tiedote 14.11.2018 klo 9.25
 
Poimintoja (toimitettu tiedotteesta (MK), kts. alkuperäinen tiedote)
 • muutokset voimaan 15.11.2018 alkaen ympäristönsuojelulakiin sekä eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin
 • koskee alle 50 MW laitoksia (vastaa karkeasti pienen kaupungin kaukolämpötehon tarvetta, toim.huom.)
 • koskee tuotantoelämiä ja tavoite helpottaa erityisesti hevosen lannan käsittelyä (vuosivolyymi 0,5-0,7 Milj tn ) - ei koske muita eläinperäisiä jakeita.
 • hevosen lannassa jopa puolet puuainesta kuivikkeen muodossa (toim.huom.)
 • poltossa menetetään lannan sisältämä typpi (toim.huom.)
 • lannan syöttö kattilaan oltava automaattinen, poikkeuksena max. 500 kW kattilat
 • savukaasun lämpötilavaatimus min. 850/ 2 s tai 1100/0,2 s, seuranta automaattista ja todennettavaa
 • kattilassa oltava lisäpoltin em. asian varmistamiseksi (vanhoille 6 v siirtymäaika, ei koske lämpötilavaatimusta)
 • lannan polton savukaasujen rikkidioksidiraja (SO2) 75 mg/m3 -n, typenoksidit NO2 400 mg/m3 -n, hiukkaset 15 mg/m3-n (75 mg/m3-n < 5 MW)
 • monipolttoaineyksiköissä rajat määräytyvät kaavalla laskien jakeiden osuuksien ja ominaisuuksien perusteella
 • savukaasujen vaatimukset astuvat voimaan heti (uudet) - 1.1.2030 - riippuen tehosta (olemassaolevat)
 • luvitus, rekisteröinti; kunnan eläinlääkäri/ympäristöviranomainen, ympäristölupa (min. 20 MW) ympäristöviranomainen tai AVI
 
Katso Sami Rinteen (Ympäristöministeriö) esitys aiheesta (Helmet Areena, 13.12.2018)
 

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö tiedottavat

Hevosenlannan ja muiden tuotantoeläinten lannan käyttö energiantuotannossa helpottuu 15.11. alkaen. Lakimuutosten myötä lannan poltto korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksikössä ei enää edellytä jätteenpolttolupaa. Lannan polttamiseen on myös ohjeet.

Lannanpolttoa helpottavat muutokset on tehty ympäristönsuojelulakiin sekä eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on tyytyväinen muutokseen.

”Hallitusohjelman mukaisesti lannan poltto helpottuu vihdoin. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia lannan hyödyntämiseen erityisesti eläintiheillä alueella. Samassa yhteydessä on laadittu toimijoille kattavat toimintaohjeet, joiden mukaan lannan poltto onnistuu”, Jari Leppä sanoo.

Aikaisemmin lainsäädäntö on sallinut lannan polton ainoastaan jätteenpolttolaitoksissa. Nyt polttaminen pienissä ja keskisuurissa, korkeintaan 50 megawatin yksiköissä katsotaan jätteenpolton sijaan energiantuotannoksi. Lisäksi ympäristönsuojelulaissa säädetään poikkeuksista, jotka tuovat lisähelpotuksia lannan polttoon. Poikkeukset koskevat muun muassa polttolämpötilavaatimuksia sekä päästöraja-arvojen määrittämistä.

Muutoksella säädetään myös ympäristösuojeluviranomaisten ja sivutuotelain mukaisesta hyväksynnästä vastaavan kunnaneläinlääkärin välisestä työnjaosta. Sivutuotelain mukaista hyväksyntää ei pääsääntöisesti vaadita laitoksilta, jotka kuuluvat ympäristönsuojelulain rekisteröinnin tai luvituksen piiriin.

Lakimuutoksilla toteutetaan hallitusohjelman tavoite sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa. Tavoite on osa laajempaa hallituksen kärkihanketta. Hevosen lantaa muodostuu noin 500 000-700 000 tonnia vuodessa. Lainsäädäntömuutosten jälkeen polttoon arvioidaan ohjautuvan enintään noin 100 000 tonnia hevosen lantaa vuodessa.

Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ovat yhteistyössä laatineet lannan polttoa koskevan ohjeen.

Lisätiedot:

Ympäristönsuojelulain muutokset:

Erityisasiantuntija Sami Rinne, ympäristöministeriö, p. 0295 250 361, etunimi.sukunimi@ym.fi

Eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muutokset:

Eritysasiantuntija Kirsti Huovinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 182, etu.sukunimi@mmm.fi