Rahoitus

Olet täällä

 

                    

 

Etsi sopiva rahoituslähde

Biotalouden rahoituslähteet

 

Euroopan maaseuturahasto

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu viljelijöille, maaseudun yrityksille ja maaseudun asukkaille sekä koko ympäristölle.

Maaseuturahaston varoja myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman kautta. Ohjelmakaudella 2014-2020 on tarjolla reilut 8 miljardia euroa paremman maaseudun kehittämiseksi. Tukea voi hakea maaseudulla toimivien yritysten kehittämiseen ja muun muassa ympäristön tilaan, palveluihin ja viihtyisyyteen liittyviin kehittämishankkeisiin.

Ohjelman rahoituksen hyödyntämisessä neuvovat käytännössä kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti. Tuet maksetaan Maaseutuviraston kautta. (lähde: Ely-keskus)

Maatalouden investointituet – maataloustuotantoon liittyvät tuet

Maaseudun yrityksen tuet – yritysrahoitus toiminnan kehittämiseen ja investointeihin

Maaseutuohjelma – kehittämisen kärjet ja välineet

Hakijalle  - Maaseutuohjelman hakuprosessi tiivistetysti

Yhteystiedot - Tukihallinnon asiakkaita palvelevat tahot

 

Euroopan rakennerahastot

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkoi toukokuussa 2014. Kaikki tieto hakemisesta, haun aikatauluista ja painotuksista, valintakriteereistä sekä hankevalinnoista löytyy rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

Uuden yritystukilain mukaisen rahoituksen haku käynnistyi 15.9.2014. Lakimuutoksen myötä myös ELY-keskusten myöntämien yritystukien hakemiseen ja käsittelyyn käytettävää tietojärjestelmää päivitettiin. Jatkossa asiointi tapahtuu sähköisesti yrityksen KATSO-tunnisteen avulla. (lähde: ELY-keskus).

Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä – EAKR ohjelma pähkinänkuoressa

Leadersuomi.fi -Leader-toimintaryhmien sivusto

Tietopalvelu EAKR ja ESR-rahiotteisista hankkeista – hakusanapohjainen hankehakupalvelu

Katso- tunnistautuminen - kirjautuminen viranomaisten sähköisiin palveluihin

EURA - Rakennerahaston sähköisen palvelun portaali

Yritystukien sähköinen asiointipalvelu (lomake)

 

Horisontti 2020 -ohjelma

EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita. Ohjelma on kestoltaan seitsenvuotinen vuosina 2014–2020, ja sen budjetti yhteensä lähes 80 miljardia euroa. Komission tavoitteena on luoda Horisontin avulla Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa (lähde: Tekes).

Horisontti 2020-ohjelma - Tekes

EU:n komission sivut Horizon 2020

 

Energiatehokkuuden rahoitusratkaisut

Motivan Energiatehokkuuden rahoitus –esiselvitys.