UUTTA ENERGIASSA: Hiilidioksidi hyötykäyttöön Power-to-Gas-ratkaisulla

Olet täällä

Eero Paunonen Q Power
Uutta energiassa –juttusarjassa kerrotaan uusista teknologioista ja toimintamalleista olla energiayrittäjä. Jos sinulla on mielessäsi jokin uusi energiainnovaatio, josta haluaisit kuulla lisää, vinkkaa siitä meille! Juttuehdotuksia voi lähettää hanketiimille osoitteeseen iida.hollmen@bioenergia.fi 
 

Power-to-Gas-ratkaisulla korvataan fossiillisia polttoaineita ja varastoidaan uusiutuvaa energiaa 

Mikrobit muuttavat hiilidioksidin ja vedyn metaaniksi Q Powerin Power-to-Gas-metanointireitissä. Q Powerin toimitusjohtaja Eero Paunosen mukaan teknologialla voidaan tuottaa liikenne- tai muuhun käyttöön soveltuvaa polttoainetta entistä tehokkaammin myös maaseudun biokaasulaitosten yksiköissä. Teknologiaa on kehitetty yli 10 vuoden ajan ja nyt sillä tavoitellaan merkittävää roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Kerro itsestäsi?  
Olen Eero Paunonen 53-vuotias Porvoossa perheeni kanssa asuva pääosin energia-alan ja metsäteollisuuden palveluiden parissa työuransa tehnyt Q Powerin toimitusjohtaja.  
 
Mitä Q Power Oy tekee? 
Q Power tuottaa konkreettisia ratkaisuja ilmastomuutoksen torjuntaan. Kehitämme ja kaupallistamme teknologiaa, jolla voidaan tuottaa synteettisiä polttoaineita. Meillä on biologinen Power-to-Gas-metanointireitti, joka on luokassaan poikkeuksellisen tehokas. Lisäksi olemme kehittäneet pitkälle erittäin puhdasta synteesikaasua tuottavan happikaasuttimen, jolla puumaisia jakeita saadaan polttoainekäyttöön. 
 
Parhaillaan olemme myös testaamassa kaatopaikkakaasun hyödyntämismahdollisuuksia synteettisen polttoaineen raaka-aineena. Kehitämme myös muita polttoaineiden tuotantoreittejä, mutta niistä emme vielä voi kertoa laajemmin. 
  
Miten toiminta on saanut alkunsa? 
Q Power sai alkunsa Torronsuolta, josta professori Erkki Aura eristi metaania sitkeästi tuottavan mikrobikannan. Sitä seurasi noin 10 vuoden kehitysajanjakso pienen, mutta erittäin edistyksellisen tutkijajoukon toimesta. Tämän seurauksena meillä on nyt kaupallistamisvaiheessa oleva teknologiaportfolio. Sitoutunut tutkijakaarti työskentelee edelleen Q Powerissa avainhenkilöinä. 
 
Q Power on kehittänyt teknologiaa yli 10 vuoden ajan – ensin Luonnonvarakeskuksen ja sen edeltäjäorganisaatioiden piirissä, ja sitten Qvidjan tilalla. Toteutettujen kehityshankkeiden ja systemaattisen kehitystyön seurauksena teknologioillamme on n. 50 patenttia lukuisissa maanosissa.
 
Millainen testiympäristö teillä on käytössänne? 
Qvidjassa sijaitseva testausympäristö alkaa olla tavoittelemallamme tasolla ja voimme siellä laajasti testata ja osoittaa käytännössä teknologiamme toimivuuden.   Testausympäristö on toimiva esimerkki, josta löytyy mm. aurinkovoimala, vedyn tuotanto elektrolyysillä, biokaasun tuotanto ja sen edelleen metanointi liikennekäyttöön tai tilan tarpeisiin.  
 
Testaamme ja toteutamme Qvidjassa myös erilaisten hiilipitoisten aineiden kaasuttamista sekä kaasutuksessa syntyvän synteesikaasun metanointia. Testiympäristö kehittyy ja rakentuu jatkuvasti ja testauskäytön lisäksi teknologia on oleellinen osa Qvidjan tilan energiaratkaisua. 
 
Olette kehittäneet ratkaisun, jolla hiilidioksidipäästöjä voidaan uudelleen hyödyntää synteettisten polttoaineiden valmistamiseen. Miten ratkaisu toimii ja millaisia haasteita kehitystyössä on tällä hetkellä?  
Ratkaisumme on käytännössä biologinen prosessi ja siihen liittyvä bioreaktori, joilla hiilidioksidi ja vety muuttuvat metaaniksi. Muutosprosessista vastaavat mikrobit, joiden eristäminen ja jalostaminen on ollut yksi Q Powerin kehitystyön keskeisistä osista. Meillä on myös suojattu ja ainutlaatuinen reaktorirakenne, jonka ansiosta reaktiomme toimii poikkeuksellisen hyvällä hyötysuhteella. 
 
Uuden kehittämisessä on tietysti aina erilaisia haasteita. Tällä hetkellä testaamme ratkaisuamme erilaisissa toimintaympäristöissä monipuolisilla syötteillä ja erilaisissa kokoluokissa. Uudet toimintaympäristöt ja raaka-ainelähteet tai vaikkapa uuden reaktorikoon testaaminen tuovat aina pieniä mutkia matkaan, mutta olen erittäin tyytyväinen organisaatiomme kyvykkyyteen vastata noihin haasteisiin. 
 
Minkä kokoluokan biokaasulaitoksille ratkaisu soveltuu?
Ratkaisu on erittäin skaalautuva, ja se soveltuu periaatteessa minkä tahansa kokoluokan biokaasulaitoksen yhteyteen. Investointikustannukset vaihtelevat suuresti toteutettavan ratkaisun vaatimasta teknologiasta ja sen kokoluokasta riippuen. Moduuleja on saatavilla ja tilauksia otetaan vastaan – puhelimeni on aina auki! 
 
Millaisia mahdollisuuksia teknologianne voisivat antaa maaseudun energiayrittäjyyteen? 
Näkemyksemme mukaan tulevaisuuden energiajärjestelmä on nykyistä hajautetumpi. Teknologiallamme sellaisenaan liikenne- tai muuhun käyttöön soveltuvaa polttoainetta voidaan tuottaa entistä tehokkaammin eri kokoisissa yksiköissä ympäri maan ja maailman. Synteettisen metaanin tuotantoon ei tarvita välttämättä massiivista jalostamoa, vaan laitoksia voidaan pyörittää maaseudulla, missä polttoainettakin monesti on. 
 
Millaisena näet ratkaisujenne merkityksen ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta? 
Biokaasulaitosten kannalta ratkaisumme parantaa merkittävästi laitoksen metaanisaantoa. Laajemmin ajatellen teknologiamme avulla voidaan saattaa muutoin haitalliset hiilidioksidipäästöt hyödyntämiskelpoiseen muotoon. Näin voidaan sekä korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä että varastoida Power-to-X-logiikalla uusiutuvaa sähköä kemialliseen muotoon.  
 
Ilmastonmuutos ei odota, vaan se etenee jatkuvasti. Siksi on välttämätöntä, että sen hillintään soveltuvat keinot otetaan käyttöön laajasti ja mahdollisimman nopeasti. Meidän kehittämämme Power-to-Gas-ratkaisu antaa asiakkaillemme käytännönratkaisun fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen ja uusiutuvan energian varastointiin. Ratkaisumme hyötysuhde sattuu vielä olemaan markkinoiden paras. 
 
Tavoittelemme merkittävää roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja tuotamme konkreettisia ratkaisuja globaaliin ongelmaan. Kotimaisten laitostoimitusten ohella Q Power tavoittelee jatkossa myös ripeää kansainvälistä kasvua. 
 
 
Lisätietoa teknologioista 
Q Powerin teknologioihin ja ratkaisuihin voi tutustua Qvidjassa koronavirustilanteen sallimissa rajoissa. Tutustumiskohteen tiedot yhteystietoineen löytyy Energiahankkeiden ja tututustumiskohteiden kartalta. 
 
Lisää tietoa: Q Power 
 
 
 
Teksti: Iida Hollmén 
Kuva: Q Power