Uusi lannoitelaki edistää orgaanisten kierrätysravinteiden markkinoita

Olet täällä

lannoitteen levitys koneella.

Lannoitevalmisteasetuksen uudistus liittyy EU:n kiertotalouspakettiin ja sen tavoitteena on edistää orgaanisten kierrätysravinteiden markkinoita

Poiminnat

  • Uusi lannoitelaki voimaan 16.7.2022

  • Lannoitelain uudistuksella yhdenmukaistetaan EU-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön toimintatavat.

  • Yritysten hallinnollista taakkaa kevennetään poistamalla kansallinen laitoshyväksyntä.

  • Uudentyyppisten lannoitevalmisteiden valmistusta ja markkinointia helpotetaan poistamalla nykyisen lain mukainen tyyppinimirakenne. Nykyiselle tyyppinimirakenteelle siirtymäaika vuoden 2023 loppuun asti, jonka aikana yritykset voivat valmistaa myös nykyisen lain mukaisia lannoitevalmisteita.

  • Ruokavirasto hyväksyy jatkossa aineosat, joita voidaan käyttää lannoitevalmisteiden valmistuksessa.

  • Uudistetussa laissa säädetään myös uusista valvontaan liittyvistä työkaluista.

  • Tutustu myös Fosforin käyttöä rajoittava asetus lausunnolle (mmm.fi).

 

MMM:n tiedote 12.7.2022 (mmm.fi):

Uusi lannoitelaki voimaan 16.7.2022

Tasavallan presidentti on vahvistanut 16.7.2022 voimaan tulevan uuden lannoitelain, jolla tehtiin lannoitelainsäädäntöön EU:n lannoitevalmisteasetuksen ja kansallisten tarpeiden edellyttämät muutokset. Lannoitevalmisteasetuksen uudistus liittyy EU:n kiertotalouspakettiin ja sen tarkoituksena on edistää orgaanisten kierrätysravinteiden markkinoita. Uudistetussa laissa säädetään myös uusista valvontaan liittyvistä työkaluista.

Lannoitelain uudistuksella yhdenmukaistetaan EU-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön toimintatavat sekä luodaan entistä joustavampi toimintamalli, joka edistää uusien kestävästi valmistettujen tuotteiden markkinoita varmistaen samalla niiden turvallisuuden.

Yritysten hallinnollista taakkaa kevennetään poistamalla kansallinen laitoshyväksyntä. Uudentyyppisten lannoitevalmisteiden valmistusta ja markkinointia helpotetaan poistamalla nykyisen lain mukainen tyyppinimirakenne. Ruokavirasto hyväksyy jatkossa aineosat, joita voidaan käyttää lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Joustavan siirtymän mahdollistamiseksi lakiin lisättiin nykyiselle tyyppinimirakenteelle siirtymäaikaa vuoden 2023 loppuun asti, jonka aikana yritykset voivat valmistaa myös nykyisen lain mukaisia lannoitevalmisteita. Lisäksi säädösten terminologiaa yhdenmukaistettiin EU-lainsäädännön ja muun tuotelainsäädännön kanssa.

Toimialan tasapuolisen kilpailun ja harmaan talouden torjunnan edistämiseksi laissa säädetään muun muassa toimijan luotettavuudesta sekä valvontaviranomaisten oikeudesta saada tietoja toimijan julkisoikeudellisten velvoitteiden, kuten verojen ja muiden lakisääteisten maksujen hoitamisesta. Toimijan rekisteröinti tai hyväksyminen voidaan lisäksi tarvittaessa keskeyttää tai peruuttaa. Lakiin lisättiin myös uusi nopea pakkokeino, lannoitevalvonnan seuraamusmaksu. Sillä pyritään toisaalta ennaltaehkäisemään määräysten vastaista toimintaa ja toisaalta estämään sen jatkaminen nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi laki antaa Ruokavirastolle mahdollisuuden puuttua epäasiallisiin ympäristöväittämiin aiempaa tehokkaammin. 

Lannoitevalmisteiden markkinavalvonta kuuluu jatkossa uudistetun horisontaalisen useita tuotesektoreita koskevan markkinavalvontalain soveltamisalaan: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 31.3.2022

Valtioneuvoston asetus fosforin käytöstä maa- ja puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa on parhaillaan lausunnolla: Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 7.7.2022.

Valmistelussa on lisäksi maa- ja metsätalousministeriön asetukset, joilla säädetään yksityiskohtaisemmat vaatimukset lannoitevalmisteiden valmistukseen ja laatuun liittyvistä kriteereistä sekä lannoitevalmisteista annettavista tiedoista ja toiminnan järjestämisestä.

Tasavallan presidentin esittelyn päätösaineisto.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Titta Berlin, p. 0295 162 026, titta.berlin(at)gov.fi 

 

Kuva: Hannele Antila.