Tuulienergia

Olet täällä

pientuulivoimala

 

Tuuliatlas - tuulitiedot Suomen kartalla.  Ilmatieteen laitos.

Tuulivoiman päivätuotanto Suomessa ja Euroopassa- palvelu. Daily Wind Power Numbers. Wind Europe

Energiasää - aurinko ja tuulienergiapotentiaali 2,5 kWp tuotantoteholla paikkakunnittain. BCDC-hanke

Tuulivoimayhdistys.

Tietoa tuulienergiasta. Motiva. 

Repovermap – Uusiutuvan energian kohteita. VTT.

 

Pientuulivoima

Pientuulivoimalla tarkoitetaan 200-1000 watin voimaloita, aina 50 kW voimaloihin.

Pientuulivoimainfo.  Suomen Tuulivoimayhdistys.

Pientuulivoima. Motiva.

Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön. ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020 -hanke. 2011. 

Opas pientuulivoimalan hankkijalle. Omaa tuulienergiaa. Motiva. 2012.

Tuulivoimalan ostajan muistilista. Finnwind.

 

Tuulivoima ja ympäristö

Selvitys tuulivoiman infraäänen terveysvaikutuksista. VTT. 2020.

Tuulivoimalan tuottaman äänen vaikutukset terveyteen. 14.6.2017. VTT, THL, STUK, HY, Valtioneuvoston julkaisuja. 

Kirjallisuusselvitys tuulivoimaloiden vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin. 14.6.2017. LUOMUS, Valtioneuvoston julkaisuja.

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten ohjeet ja selvitykset – Katsaus. Ympäristöministeriö

Tuulivoimarakentaminen, Alueittain kohdennettua tietoa tuulivoimasta. Ymparisto.fi.

Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014 – Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ympäristöministeriö. 2014.

Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2014 – Tuulivoimaloiden melupäästön todentaminen mittaamalla. Ympäristöministeriö. 2014. 

Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2014 – Tuulivoimaloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa. Ympäristöministeriö. 2014.  

 

Pientuulivoima

Pienvesivoimalaitokset jaetaan tehon mukaan 1-10 MW laitoksiin ja minivesivoimalaitoksiin, joiden teho on alle 1 MW (Motiva).

IHA International hydropower association

Mikrovesivoimalaitoksen suunnittelu, Joni Narva, opinnäytetyö OAMK, 2015 

Videoita ja materiaaleja