Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020–2022 saa jatkoa

Olet täällä

peltomaisema.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntämässä Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalle lisää rahoitusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin että investointihankkeisiin vuosille 2022 ja 2023.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita kehittämällä.

Ravinnekiertokokeilujen tuesta apua lannoitteiden saatavuusongelmiin

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman toivotaan auttavan myös Ukrainan kriisin aiheuttamiin lannoitteiden saatavuusongelmiin.

– Ukrainan kriisi ja sen vaikutukset heikentävät teollisten lannoitteiden saatavuutta ja nostavat niiden hintaa edelleen. Nyt on korkea aika toteuttaa ravinnekiertoon liittyviä innovaatioita ja tuotannollista toimintaa, jotta markkinoille saadaan testattuja ja turvallisia kierrätyslannoitteita korvaamaan kalliita mineraalilannoitteita, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Anja Norja toteaa.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022 on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Valtakunnallisen kokeiluohjelman toimeenpanosta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ideasta rahoitettavaksi hankesuunnitelmaksi

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeiden osalta seuraava hakujakso päättyy jo 29.4.2022, mutta tälle vuodelle on tulossa vielä kaksi hakujaksoa sekä investointi- että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin. Nämä hakujaksot päättyvät 31.8.2022 ja 31.10.2022.

Ota rohkeasti yhteyttä Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan, jos sinulla on jokin hankeidea mielessäsi.

Lisäksi Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa autetaan yrittäjiä eteenpäin sopivan rahoituksen, yhteistyökumppaneiden sekä rahoitushakemuksen kanssa. Lue lisää neuvontahankkeen tarjoamasta avusta Ravinnekierrätys ja biokaasu -sivulta.

Yhteyshenkilöt:

Tiedote 13.4.2022 (sttinfo.fi).

 

på svenska

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020–2022 fortsätter

Jord- och skogsbruksministeriet kommer att bevilja försöksprogrammet för återvinning av nä-ringsämnen ytterligare finansiering för såväl forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som investeringsprojekt under åren 2022 och 2023.

Med försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt tillhörande investeringar, som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa.Målet är att främja bearbetningen av gödsel, avloppsslam från reningsverk och andra motsvarande näringshaltiga biomassor i syfte att ta tillvara nödvändiga näringsämnen för jordbruket exempelvis genom att utveckla organiska gödselpreparat eller andra produkter av högre förädlingsgrad.

Förhoppningen är att försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen även ska bidra till att åtgärda problemen med tillgången till gödselpreparat som krisen i Ukraina orsakar.

– Krisen i Ukraina och dess effekter försämrar tillgången till industriella gödselpreparat och höjer deras pris. Nu är det hög tid att verkställa innovationer och genomföra produktiv verksamhet i anslutning till näringsåtervinning för att testade och trygga återvinningsgödselpreparat ska fås ut på marknaden för att ersätta dyra oorganiska gödselpreparat, säger NTM-centralen i Södra Österbottens utvecklingsexpert Anja Norja.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020–2022 är en del av statsminister Sanna Marins regeringsprogram.NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för verkställandet av det riksomfattande försöksprogrammet.

När det gäller forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt går följande ansökningsperiod ut redan 29.4.2022, men under innevarande år ordnas ännu två ansökningsperioder för såväl investerings- som forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Dessa ansökningsperioder slutar 31.8.2022 och 31.10.2022.

Om du har en projektidé, ta kontakt med försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen.

Kontaktpersoner:

  • Konsultativ tjänsteman Marja-Liisa Tapio-Biström, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 400, fornamn.efternamn@mmm.fi

Pressrelease 13.4.2022 (sttinfo.fi).

 

Kuva: ELY-keskuksen tiedote.