Ravinteiden kierrätyksen ja bioenergian mahdollisuudet kiinnostivat Farmarissa

Olet täällä

Ihmisiä messuosastolla.

Ravinnekierrätys ja uusiutuva energia olivat esillä Farmari-näyttelyssä monipuolisesti näyttelyohjelmassa, vierailukohteissa ja lukuisten näytteilleasettajien tarjonnassa. Farmari-maatalousnäyttelyssä keräsi lähes 60 000 kävijää helteiseen Mikkeliin 30.6.–2.7.2022. Päivät sisälsivät mm. kiinnostavia yrittäjien puheenvuoroja ravinnekierrätyksen innovaatioista ja tutustumista kierrätysravinnevalmisteisiin. Maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja ProAgria esittelivät aihetta kattavasti yhteisosastollaan.

Asiantuntijat kertoivat kierrätysravinne- ja bioenergiatuotannon ajankohtaisista asioista sekä niihin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista maa- ja metsätalousministeriön, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja ProAgrian yhteisellä Ravinteet ja energia kiertoon -näyttelyosastolla. Osastolla kerrottiin mm. rahoitusmahdollisuuksista Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmassa ja MARIKA-hankkeen neuvonta-avusta. MARIKA-hankkeen asiantuntijat olivat tavattavissa myös ProAgrian osastolla. Torstaina osastolla oli mahdollista keskustella Luken asiantuntijan Petri Kapuisen kanssa metsäteollisuuden kuiduista maanparannusaineena ja ammoniakkiliuoksesta typpilannoitteena ja kuulla hankkeiden esittelyt Saimaa-lavalla. Perjantaina kuultiin turkiseläinten lannan jatkojalostusmahdollisuuksista Tassunjälki-hankkeen (Luova Oy) ollessa osastolla.

Kierrätysravinnevalmisteita esillä – ministerikin tutustui näytteisiin

Ihmiset seisovat messuille, ministeri Kurvinen pitelee purkkiä kädessään, taustalla Ravinteet ja energia kiertoon -teksti.

Kuvassa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen on tutustumassa kierrätysravinnevalmisteisiin Emma Marttilan (oik.), Anja Norjan ja Karoliina Pietiläisen opastuksella. Kuva: Pekka Väisänen.

Osastolla pääsi tutustumaan kierrätysravinnevalmisteisiin ja maanparannusaineisiin. Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen kävi tutustumassa osastolta löytyviin näytteisiin. Näytteistä löytyi mm. järviruo’osta, hevosenlannasta, biohiilestä ja luujauhosta kierrätettyjä multia, kasvualustoja ja lannoitteita.

Arvuuteltavana oli yksi kierrätysravinnevalmiste ja se oli tehty kompostoidusta hevosenlannasta. Hevosenlantaa raaka-aineena oli haastavaa tunnistaa, koska kompostointiprosessissa mm. haju muuttuu. Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvottiin 2 kpl 50 euron lahjakorttia Biolan Ekoasumisen verkkokauppaan.

tummaa maa-ainesta ja vihreitä lehtiä. ruskeita pellettimäisiä rakeita kahdessa purkissa.

Vasemmalla kuvassa Kiteen Mato ja Multa Oy:n järviruo'osta valmistettua kasvualustaa. OIkeanpuoleisessa kuvassa purkeissa BioKymppi Oy:n seostettua luujauholannoitetta.

Uusi karttapalvelu – löydä kierrätyslannoitetuottajat!

Osastolla esiteltiin uutta karttapalvelua, josta on mahdollista löytää kierrätysravinnevalmisteiden tuottajia. Kartta on kehitysvaiheessa ja näyttelyssä saatiinkin hyviä kommentteja ja ideoita, miten karttaa voisi kehittää vastaamaan viljelijöiden tarpeita. Karttapalveluun voit tutustua täällä (map.karttapalvelut.fi). Jos sinulle tulee mieleen kehitysehdotuksia karttapalveluun, niin ideoita ja ajatuksia voit lähettää teija.jarvenpaa(a)proagria.fi. Syksyllä karttapalvelusta saadaan päivitetty ja täydennetty versio. Karttaa kehitetään MARIKA-hankkeessa.

Suomen karttakuva, jossa eri värisiä merkkejä eri kohdissa Suomea.

Kuvakaappaus karttapapvelusta. Kartaan on merkitty kierrätysravinnetuottajia (siniset), ravinteiden kierrätyksen kokeiluhankkeita (keltaiset) sekä kehittämishankkeita (vihreät).

Ravinteet ja energia kiertoon -kartta kokosi näyttelyn kohteet yhteen

Farmari-näyttelyssä oli mukana useita ravinnekierrätystä ja bioenergiantuotantoa kehittävää yritystä. Kiinnostavat toimijat koottiin yhteen karttaan, ja sen avulla oli mahdollista tehdä oma Ravinteet ja energia kiertoon -kiertokävelyn. Kohteista osa oli saanut rahoitusta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Tutustu karttaan täällä (pdf).

Näyttelyalueen lisäksi kartassa vinkatiin tutustumaan vierailukohteeseen, Etelä-Savon Energian omistamaan biojalostamoon Biohauki Oy. Mikkelin Haukivuorella sijaitsevalla biojalostamolla maatalouden sivuvirrat muuttuvat biokaasuksi liikennekäyttöön. Biokaasuprosessista syntyvästä mädätteestä jalostetaan kuivaa kierrätyslannoitetta. Raaka-aine biokaasun tuottoon saadaan lähitiloilta.

Osastolla suurella näytöllä pyöri videona tietoa mm. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta, Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeesta, Turkiselinkeinon ympäristöjalanjäljen ja ravinnekierron kehittämisestä (Tassunjälki-hanke (luovaoy.fi)) sekäa Tulevaisuuden maanviljelijät -hankkeesta (kehittää maatalousalan oppilaitosten yhteistyönä opetuksen sisältöjä ja opetusmenetelmiä, oppimateriaaleja sekä opetusmaatilojen toimintaa, lisätietoa (sites.google.com)). Osastolla oli esillä tulevia kiertotalous- ja energia-alan tapahtumia, joihin voit tutustua tapahtumakalenterissa.

Talliyrittäjien lantaongelmasta maanparannustuotteita – katso video!

hevonen latumella ja mies silittämässä hevosta.

Kuvakaappaus videosta Hevosenlannasta maaperän hyvinvoinnintuote - Ihaa-hanke (Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma).

Näytöllä esiteltiin videota Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan kuuluvasta IHAA-hankkeesta, jossa kehitetään ja testataan hevosenlantaan pohjautuvia sekoitteita. Tavoitteena on, että ravinteet saadaan kiertämään vahvemmin ruuantuotannon hyväksi. Samalla halutaan ratkaista talliyrittäjien lannan käsittelyongelmaa, pääkaupunkiseudulla syntyvien viherjätteiden ja sivuvirtojen kierrätystä sekä turvata Uudenmaan peltojen kasvukykyä. Hevosenlanta onkin maaperän hyvinvointituote, joka edistää myös kiertotalousyhteiskuntaan siirtymistä. Hanketta vetää pääkaupunkiseudun suurimpiin kasvualustavalmistajiin kuuluva Pihamaa. Katso video Hevosenlannasta maaperän hyvinvointituote - IHAA-hanke (youtube.com).

Paneelissa puhutti tilatason biokaasun tuotanto ja ravinnekiertotuki

ihmiset istumassa lavalla ja yksi juontamassa, taustalla Farmari-teksti.

Biokaasuaiheisessa paneelissa olivat keskustelemassa asiantuntija Virpi Reinikainen ProAgria Etelä-Savosta, viljelijä ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Nykänen Etelä-Savon Energia Oy, ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola maa- ja metsätalousministeriöstä sekä johtava tutkija Saija Rasi Luonnonvarakeskuksesta. Paneelia oli juontamassa johtava asiantuntija Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitosta.

Lauantaina kuultiin mielenkiintoinen Biokaasua komissaario Palmu! -paneelikeskustelu Saimaa-lavalla. Paneelissa keskustelutti tilatason biokaasun tuotanto. Hankaluutena on mm. luvitus, toteusi Heikki Nykänen. Lisäksi peltobiomassat ovat hajallaan. Käytännön ongelma liittyy Nykäsen mukaan kannattavuuteen. Toiminta ei lähde vielä markkinaehtoisesti liikkeelle.

ProAgrian Maarit Karin mukaan biokaasun tuotantoon käytetään vain muutama prosentti lannasta.

– Kattavimmin käytetään puhdistamoliete. Biojätteiden potentiaali on kolminkertainen nykyisestä käytöstä. Suurin hyödyntämätön potentiaali on peltobiomassoissa, Kari kertoi.

– Tavoitteena on vielä tänä vuonna ottaa käyttöön tuki kierrätyslannoitteita tuottaville biokaasulaitoksille, jota maksettaisiin tulevan aineksen fosforikilojen perusteella. Tukea myönnettäisiin lannalle ja vesistöjen niittojätteelle, kertoi Veli-Pekka Reskola maa- ja metsätalousministeriöstä.

Luke on juuri julkistanut tutkimuksen hajautetusta biokaasun tuotannosta ja sen mahdollisuuksista liikennekäytössä Pohjois-Savossa. Tutustu julkaisuun Kohti biokaasun liikennekäyttöä Pohjois-Savossa: FarmGas-PS 2 -hankkeen raportti hajautetusta biokaasuntuotannosta (jukuri.luke.fi).

Ravinteiden kierrätyksen innovaatioita – yrittäjien puheenvuorot kiinnostivat

Henkilö lavalla puhuu mikrofooniin, yleisöä edustalla, taustalla Farmari-teksti.

Kuvassa Mari Tarkkonen kertomassa Nanopar Oy:n kehittämästä teknologiasta kierrätyslannoitetuotteiden ja maanparannusaineiden tuotteistamiseen pudistamolietteistä ja teollisuuden orgaanisista sivuvirroista.

Farmari-näyttelyn päätöspäivänä lavalla kuultiin mielenkiintoisista ravinnekierrätyksen innovaatioista, kun Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta rahoitusta saaneista hankkeista kertoivat yritysten edustajat itse. Ravinnekierrätystä edistävistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeista sekä investoinneista kertoivat Suvi Mantsinen Humuspehtoori Oy, Jouni Karhu Renotech Oy, Mari Tarkkonen Nanopar Oy, Matti Arffman Envitecpolis Oy, Hannamaija Fontell Biolan Oy, Johannes Linna Demeca Oy sekä Jaava Myllyniemi Kiteen Mato ja Multa Oy. Juontamassa oli Pekka Väisänen maa- ja metsätalousministeriöstä.

kaksi henkilöä lavalla, molemmilla mikrofonit, taustalla Farmari-teksti. 

Kuvassa Pekka Väisänen toivottamassa tervetulleeksi lavalle Suvi Mantsisen Humuspehtoori Oy:stä.

MARIKA-hanke auttaa ravinnekiertoyrittäjiä sopivan rahoituksen löytymisessä ja sparraa hankehakemusten kanssa. Lisätietoa Ravinnekierrätys ja biokaasu -sivulla. Rahoitusta ravinnekierrätyksen kokeiluihin voi hakea Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (ely-keskus.fi).

– Toivomme, että voimme olla mukana tukemassa aina innovaatiosta investointiin saakka, kommentoi kokeiluohjelman kehittämisasiantuntija Anja Norja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

 

Lisätietoja:

 

Kuvat: Teija Järvenpää, ellei toisin mainittu.

Teksti: Teija Järvenpää, Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hanke, ProAgria Keskusten Liitto