Ravinnekierrätys ja biokaasu

Olet täällä

pallon sisällä lanta ja biokaasulaitos, taustalla pelto.

Tukea ravinteiden kierrätyksen ja biokaasun tuotannon kehittämiseen

Uusia innovaatioita ravinteiden kierrätykseen syntyy jatkuvasti, mutta niiden toteuttamiseksi tarvitaan tietoa, tukea ja yhteistyötä. Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa neuvotaan biomassojen prosessoimiseksi ravinne- ja energiatuotteiksi. Hankkeen avulla pk-yritys löytää sopivan rahoituslähteen ravinnekiertohankkeelle, onnistuu laatimaan rahoituskelpoisen hakemuksen ja kehittämään liiketoimintaansa. 

Ravinteiden kierrätys ja biokaasun tuotanto tuovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa tuetaan pk-yrityksiä lannan ja biomassojen prosessoimiseksi ravinne- ja energiatuotteiksi. Tietoa jaetaan ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta. Hankkeessa neuvotaan rahoitusvaihtoehdoista, sparrataan hankesuunnitelmien laatimisessa ja autetaan yhteistyökumppaneiden löytymisessä. Lisätään ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman (ely-keskus.fi) ja muiden kestävää taloutta tukevien rahoitusinstrumenttien vaikuttavuutta poistamalla tiedollisia esteitä niiden hakemisesta.

Tavoitteena on edistää ravinnekierrätystä ja biokaasun tuotantoa sekä purkaa alueellisia ravinnekeskittymiä. Hankkeen avulla ravinnekierrätyksen ja biokaasun tuotannon uinuvia ideoita saadaan polkaistua vauhtiin kohti kestävää ruokajärjestelmää ja hiilineutraalia Suomea.

 

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa

  • tiedotetaan ja neuvotaan rahoitusvaihtoehdoista, autetaan hankesuunnitelmien laatimisessa ja yhteistyökumppaneiden löytymisessä 
  • tiedotetaan ja neuvotaan biomassojen prosessointimahdollisuuksista, biokaasun tuotannosta ja edistetään prosessointitekniikoiden kehittämistä
  • tiedotetaan tutkimustiedosta, hyvistä toimintatavoista, lainsäädännöstä ja käytännön pilottihankkeista
  • etsitään toimijoille ja alueille sopivia toimintamalleja, lannan prosessointivaihtoehtoja ja motivoidaan yhteistoimintaan
  • neuvotaan ravinne- ja energiatuotteiden tuotteistamisessa ja markkinoinnissa

 

Osallistuminen on pk-yrityksille maksutonta

Pk-yritysten osaamisen kehittämiseksi ja yhteistyökumppaneiden löytymiseksi järjestetään esimerkiksi työpajoja sekä ryhmä- ja henkilökohtaista neuvontaa. Hanke on avoin kaikille ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta kiinnostuneille pk-yrityksille ja maatiloille Suomessa. Hankkeen toiminta on osallistujille maksutonta.

Haluatko saada ajankohtaista tietoa energian ja ravinteiden kierron uutisista ja tapahtumista? Tilaa uutiskirje tästä (webropolsurveys.com).

Ajankohtaista alan tietoa ja uutisia voi seurata ja jakaa facebook-ryhmässä. Liity Ravinteet ja energia käyttöön fb-ryhmään tästä (facebook.com). Ja seuraa Ravinteet ja energia -tiliä Twitterissä (twitter.com).

 

Tietoa ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta

Kootusti tietoa mm. lannasta, biomassoista, kierrätysravinteista ja sivuvirroista on Uusiutuvat tuotantopanokset -sivulla.

Ravinteiden kiertoon ja biokaasuun liittyviä hankkeen järjestämiä tapahtumia ja niiden esitysmateriaaleja löytyy Hanketreffit ja tilaisuudet -sivulta. Tuleviin alan tapahtumiin kannattaa tutustua kattavassa tapahtumakalenterissa Tulevia tapahtumia -sivulla.

 

Onko sinulla ravinnekierrätysidea, jonka toteuttamiseen tarvitset apua?

Ota yhteyttä Karoliina Aalto, hankekoordinaattori, ProAgria Keskusten Liitto, karoliina.aalto@proagria.fi, puh. 044 420 9011.

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön -hanketta toteuttaa ProAgria Keskusten Liitto ja osatoteuttajana on Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

 

Ravinteiden kierrätykseen tukea.

 

MARIKA-hanke lyhyesti

Mitä? Viestintää ravinnekierrätyksestä sekä tukea kehittämiseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa.

Kenelle? Pk-yrityksille ja maatiloille Suomessa.

Milloin? 31.12.2022 asti.

Toteuttajat: päätoteuttaja ProAgria Keskusten Liitto ja osatoteuttajana Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hanke on saanut tukea Maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen tarkoitetusta rahoituksesta ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.