Ravinnekierrätys ja biokaasu

Olet täällä

pallon sisällä lanta ja biokaasulaitos, taustalla pelto.

Tukea ravinteiden kierrätyksen ja biokaasun tuotannon kehittämiseen

Onko sinulla idea, jossa ravinteet kiertävät? Kehitätkö kierrätyslannoitetta lannasta tai biomassoista? Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa autamme sinua sopivan rahoituskanavan tunnistamisessa, yhteistyökumppaneiden löytymisessä ja rahoitushakemuksen laatimisessa.

Ravinteiden kierrätys ja biokaasun tuotanto tuovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia innovaatioita ravinteiden kierrätykseen syntyy jatkuvasti, mutta niiden toteuttamiseksi tarvitaan tietoa, tukea ja yhteistyötä. 

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa tuetaan pk-yrityksiä lannan ja biomassojen prosessoimiseksi ravinne- ja energiatuotteiksi. Tietoa jaetaan ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta. Hankkeessa neuvotaan rahoitusvaihtoehdoista, sparrataan hankesuunnitelmien laatimisessa ja autetaan yhteistyökumppaneiden löytymisessä. 

Tavoitteena on edistää ravinnekierrätystä ja biokaasun tuotantoa sekä purkaa alueellisia ravinnekeskittymiä. Hankkeen avulla ravinnekierrätyksen ja biokaasun tuotannon uinuvia ideoita saadaan polkaistua vauhtiin kohti kestävää ruokajärjestelmää ja hiilineutraalia Suomea.

Onko sinulla ravinnekierrätysidea, jonka toteuttamiseen tarvitset apua?

Hankkeessa autamme yrittäjiä eteenpäin sopivan rahoituksen, yhteistyökumppaneiden sekä rahoitushakemuksen kanssa. Ota yhteyttä Karoliina Aalto, hankekoordinaattori, ProAgria Keskusten Liitto, karoliina.aalto@proagria.fi, puh. 044 420 9011.

Toteuta ravinteiden kierrätyksen innovaatio tai käynnistä tuotannollinen toiminta

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta on haettavissa tukea ravinteiden kierron TKI- ja investointihankkeisiin. Seuraava hakujakso päättyy 31.10.2022. Molemmat hakujaksot koskevat sekä TKI- että investointihankkeita. Lisätietoja ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (ely-keskus.fi) ja Anja Norja anja.norja@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 587.

Osallistuminen on pk-yrityksille maksutonta

Pk-yritysten osaamisen kehittämiseksi ja yhteistyökumppaneiden löytymiseksi järjestetään esimerkiksi työpajoja sekä ryhmä- ja henkilökohtaista neuvontaa. Hanke on avoin kaikille ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta kiinnostuneille pk-yrityksille ja maatiloille Suomessa. Hankkeen toiminta on osallistujille maksutonta. Lisätietoa hankkeen esityksessä (pdf).

Ajankohtaista tietoa ravinteiden kierrosta ja biokaasusta

Haluatko saada ajankohtaista tietoa energian ja ravinteiden kierron uutisista ja tapahtumista? Tilaa uutiskirje tästä (webropolsurveys.com).

Ajankohtaista alan tietoa ja uutisia voi seurata ja jakaa hankkeen somekanavissa. Liity Ravinteet ja energia käyttöön fb-ryhmään tästä (facebook.com) ja seuraa Ravinteet ja energia -tiliä Twitterissä (twitter.com).

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa

  • tiedotetaan ja neuvotaan rahoitusvaihtoehdoista, autetaan hankesuunnitelmien laatimisessa ja yhteistyökumppaneiden löytymisessä 
  • tiedotetaan ja neuvotaan biomassojen prosessointimahdollisuuksista, biokaasun tuotannosta ja edistetään prosessointitekniikoiden kehittämistä
  • tiedotetaan tutkimustiedosta, hyvistä toimintatavoista, lainsäädännöstä ja käytännön pilottihankkeista
  • etsitään toimijoille ja alueille sopivia toimintamalleja, lannan prosessointivaihtoehtoja ja motivoidaan yhteistoimintaan
  • neuvotaan ravinne- ja energiatuotteiden tuotteistamisessa ja markkinoinnissa

Tietoa ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta

Kootusti tietoa mm. lannasta, biomassoista, kierrätysravinteista ja sivuvirroista on Uusiutuvat tuotantopanokset -sivulla.

Tuleviin energia- ja kiertotalousalan tapahtumiin kannattaa tutustua kattavassa tapahtumakalenterissa Tulevia tapahtumia -sivulla. Ravinteiden kiertoon ja biokaasuun liittyviä hankkeen järjestämiä tapahtumia ja niiden esitysmateriaaleja löytyy Hanketreffit ja tilaisuudet -sivulta.

Återvinning av näringsämnen och energi inom jordbruket

Projektet hjälper projektaktörerna och bidrar med information om näringsåtervinning och biogasproduktion och stöder i ansökan om finansiering för utveckling. Mera om projektet på svenska (slf.fi).

 

Ravinteiden kierrätykseen tukea.

 

MARIKA-hanke lyhyesti

Mitä? Viestintää ravinnekierrätyksestä sekä tukea kehittämiseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa.

Kenelle? Pk-yrityksille ja maatiloille Suomessa.

Milloin? 31.12.2022 asti.

Toteuttajat: päätoteuttaja ProAgria Keskusten Liitto ja osatoteuttajana Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

Rahoitus: Hanke on saanut tukea Maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen tarkoitetusta rahoituksesta ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.