Kotieläintuotanto ja energia

Olet täällä

 

Maitotilojen energianhallintamallit – Case: Mustialan opetusmaatilan energiatehokkuuden kehittäminen. HAMK: Opinnäy 2011.

Maatalouden kotieläinrakennusten toimiva ilmanvaihto. VTT. VTT tiedotteita 2521

Perustietoa valaistustekniikasta. ProAgria

Sähkön kulutus lypsyprosessissa. Electric energy consumption of milking process on some finnish dairy farms. Agricultural and Food Science.