Investointituet energiasta maatiloille

Olet täällä

Investointituet maatilalla

Itse tuotantorakennus on energiankulutuksen kannalta tärkein energiainvestointi, sillä rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut sekä eläinten tuottavuus ja kestävyys muodostavat energiatehokkuuden tärkeimmän tukijalan. 

Esimerkkejä varsinaisista energiantuotantoon tai tehon tarpeeseen liittyvistä kohteista ovat kuivaamot, energiantuotantoratkaisut tuotannon tarpeisiin sekä välillisesti varastot. Vaunukuivurit ovat tukikelpoisia investointeja. Myös salaojitus vaikuttaa peltotyössä energiankulutukseen työajon sekä satopotentiaalin muodossa.

Työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävät investoinnit voivat liittyä energian tuotantoon tai kulutukseen, mikä kannattaa selvittää tapauskohtaisesti.

Maatilan tuotannollisiin investointeihin saa tukea ja korkotukilainaa. 

Ohjeita ja lisätietoa maatalouden energiantuotannon investointitukiin

Maatalouden investointituet, Ruokavirasto

Mistä on uusiutuvan energian investoinnit tehty. - Tietoa 14 erilaisen uusiutuvan energian investoinnista, kustannusrakenteesta ja takaisinmaksuajasta. 

Investointituista menestyksen eväitä maaseudulle” -esite kertoo tiivistetysti tärkeää tietoa hakemisesta, tuen edellytyksistä ja muista tärkeistä asioista.

Valtioneuvoston asetus 336/2021 maatilan investointituen kohdentamisesta

Kysy uusiutuvan energian lupa-asioista

Uusiutuvan energian lupaneuvonta neuvoo uusiutuvan energian tuottamiseen tarvittavissa luvissa/liittyvissä lupa-asioissa. Lupaneuvonta palvelee sekä yksityishenkilöitä, yrityksiä että hankkeiden puolesta asioijia, kuten konsultteja. Lupaneuvonta neuvoo kaikissa uusiutuvan energian tuotantoon liittyvissä lupa-asioissa, kuten esimerkiksi ympäristölupiin, rakennuslupiin ja lunastuslupiin liittyvissä asioissa. Lisätietoa lupaneuvonnan sivuilla (ely-keskus.fi).

Kaikki tuettavat kohteet:

Tukikohteet, Ruokavirasto

Hakuajat

Investointitukiin on jatkuva haku, päätökset tehdään tukijaksoittain määrärahojen puitteissa. Investointia ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä.

Hakujaksot 

  • 16.10.–15.1.
  • 16.1.–15.3.
  • 16.3.–15.8.
  • 16.8.–15.10.

Hakeminen

Investointituki haetaan pääasiassa sähköisesti Hyrrä-palvelussa tai paperilomakkeella lnro 3314.

Vaadittavat dokumentit

  • ​Investointitukihakemus (lomake 3314)
  • Liiketoimintasuunnitelmaa (lomake 3430)
  • Liiketoimintasuunnitelmaa EI TARVITA, kun kysymyksessä:salaojitus, mehiläistalouden investoinnit, sadonkoruukoneiden hankinta yhteiskäyttöön tai työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävä investointi
  • luottolupaus pankilta, jos haetaan korkotukilainaa
  • Verotustiedot

 

Tukiprosentti

Investointitukiprosentti on määritelty investoinnin tyypin mukaan. Lisätietoa tuen määrästä Ruokaviraston sivuilla. Esimerkkejä tukiprosenteista alla olevassa taulukossa.

1) Koskee talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalueita, kts. kartta

 

Hyväksyttäviin yksikkökustannuksiin energiassa muutoksia vuoden 2021 lopulla aurinkopaneelien hyväksytyissä yksikkökustannuksissa (kts. punainen korostus)

Investointituessa on asetettu tuen perusteeksi hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärät, jotka on kohdennettu investoinnin mukaan soveltuvaan yksikköön kuten teho (kW), pinta-ala tai tilavuus.

 

Esimerkkejä energiaan liittyvistä, hyväksytyistä yksikkökustannuksista alla olevassa taulukossa - lämmön ja sähkön erillistuotanto

Katso tarkemmin nämä ja muut hyväksytyt kustannukset ja mitoitusperusteet asetustekstistä

 

Esimerkkejä energiantuotantoinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista lämmön ja sähkön yhteistuotannossa (CHP-laitos eli Combined Heat and Power)

Katso tarkemmin nämä ja muut hyväksytyt kustannukset ja mitotusperusteet asetustekstistä

 

Esimerkkejä kasvihuoneen ja kuivaamon hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Katso tarkemmin nämä ja muut hyväksytyt kustannukset ja mitoitusperusteet asetustekstistä

 

(Pääkuva: Essi Jokela)