Hakelämpöyritykset investoivat aurinkoenergiaan

Olet täällä

Poimintoja

  • Aurinkoenergia sopii hyvin hakelämmityskohteisiin, kts. tiedote (Motiva &TTS)
  • Käyttäjäkokemukset olleet pääosin positiivisia, kts. tiedote käyttäjäkokemuksista (TTS)
  • Aurinkoenergian hyödyntäminen keskisuurissa hakelämmityskohteissa, julkaisu (TTS:n julkaisuja nro 444)
  • Tutustu videoihin energiayrittajyys.fi> videoita > Aurinko, maalämpö-otsikon alla
  • Kts. kootut vinkit alla

Suomessa on muutamia hakelämmityskohteita, jotka hyödyntävät myös aurinkoenergiaa. Yleisin ratkaisu on laitosten tarvitseman ostosähkön korvaaminen aurinkopaneeleilla tuotetulla sähköllä. Hakelämmityskohteissa sähkön kulutus on tasaista, minkä vuoksi lämpöyrittäjät kokevat aurinkosähköntuotannon sopivan niihin hyvin. Joissakin kohteissa on aurinkolämpökeräimet, joiden tavoitteena on korvata hakelämpöä aurinkolämmöllä. Parhaassa tapauksessa aurinkokeräimet voivat mahdollistaa koko hakelämpölaitoksen sulkeminen kesän ajaksi.

 
Auringosta lämpöö -hankkeessa on tarkasteltu sekä aurinkokeräimien että aurinkopaneelien yhdistämismahdollisuuksia hakelämmityksen kanssa. Käyttökokemushaastatteluiden perusteella aurinkoenergiaratkaisuihin investoineet hakelämpöyritykset olivat pääosin tyytyväisiä hankintoihinsa. Haastateltujen yritysten edustajien motiivit aurinkoenergiainvestoinnin tekemiseen olivat useimmissa kohteissa sekä taloudelliset että ekologiset. 
 
 

         

Yrittäjien vinkit aurinkoenergiainvestointia hakelämmityksen yhteyteen harkitsevalle: 

 
 
Suunnittelu: 

-Tutustu jo olemassa oleviin kohteisiin

-Tee perusselvitys ilmansuuntien ym. tuotannon lähtökohtien osalta huolellisesti

-Pyydä tarjoukset usealta toimittajalta ja vertaile eri suunnitelmia, koska toteutuksissa on eroja

-Jätä varsinainen suunnittelutyö alan ammattilaisille

-Aurinkopaneeli-investoinnissa tärkeää on oikea mitoitus, sillä ulospäin myytävää sähköä ei nykyisin kannata tuottaa alhaisen hinnan vuoksi 

-Lämpökeräinten kohdalla kiinnitä erityistä huomiota siihen, miten keräinjärjestelmä liitetään jo olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään

-Suunnittele projektille realistinen aikataulu

-Hae investointiavustusta 

-Lähde mukaan yritysryhmähankkeeseen, mikäli se on mahdollista

 
Laitteet ja asennus:

-Panosta erityisesti laadukkaisiin inverttereihin

-Selvitä, että kattorakenteet kestävät laitteiden painon ja mahdollisen lumikuorman

-Panosta huolelliseen asennustyöhön

-Huomioi paneelien asennuskulma

-Poista paneeleja tai keräimiä varjostavat puut

 
 
Lue lisää aurinkoenergian yhdistämisestä hakelämmitykseen Auringosta Lämpöö -hankkeen verkkosivuilta.
 
Katso aihetta käsittelevä Lämpöö ja Voltteja -vlogin jakso:
 
 
 
Kuvat: TTS Työtehoseura