Energia ja ympäristö

Olet täällä

Ilmastoon ja päästöihin liittyviä selvityksiä ja sivustoja                   

Kansallinen ilmastopolitiikka - yleinen

Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI)

Nurmi biokaasun raaka-aineena: RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta. Luke

RED II. Euroopan unionin virallinen lehti 21.12.2018

Ilmasto-opas.fi. Uutisia, tutkimustuloksia ja julkaisuja ilmastonmuutoksesta.

Imastopaneeli - tiede lähemmäs päätöksentekoa. 

Ilmanlaatu Suomessa -karttapalvelu. Ilmatieteenlaitos

Energiatehokkuussopimukset 2017-25

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä. v. 2016 päivitys. Tutkimusraportti, VTT-R_00741-17

 

Kansainvälisiä selvityksiä ja sivustoja

Renewables 2018 - Global Status Report. REN21

International Energy Agency - kansainvälinen energiajärjestö. IEA 

International Renewable Energy Agency - kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö. IRENA

Biofuture platform -periaateohjelma, jossa 20 (marraskuussa 2017) maata eri mantereilta tavoittelee yhteisillä periaatteila erityisesti biopohjaisten polttoaineiden kestävää tuottamista ja käyttöä.  

Maailman vetyneuvosto -maailmanlaajuinen energian, liikenteen ja teollisuuden yritysten neuvosto. Hydrogen council

Explaining Ocean Warming. IUCN (International Union for Conservation of Nature)

Mining for clean energy. How the global rise of solar power will drive demand for Canadian metals and minerals. Clean Energy Canada. (2017)

 

Viljely ja päästöt  

Ilmastoviisas.fi -sivusto

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys. Luke 36/2016

Lypsykarjanavetoiden ammoniakkipäästöjen nykytaso ja vähentämismenetelmät. Luke 53/2017

Turvemaiden viljelyn ilmastovaikutukset. Kristiina Reginan esitys Siikalatvan peltopäivillä, 8.8.2019

Nurmi biokaasun raaka-aineena: RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta. Luke

Declining trend of carbon in Finnish cropland soils in
1974–2009
. Heikkinen et al MTT. Global Change Biology

Effects of afforestation and deforestation on boreal soil carbon stocks—Comparison of
measured C stocks with Yasso07 model results
. Karhu et al. Geoderma 164 (2011).

Greenhouse gas balances of managed peatlands in the Nordic
countries – present knowledge and gaps
. Maljanen et al. Nordic 2010. Biogeosciences 7/2010.

Emissions of nitrous oxide from boreal agricultural mineral soils—Statistical
models based on measurements
. N2O mixed models 2013. Agriculture, Ecosystems and Environment 164/2013.

Liikenteen päästöt nollaan vuoteen 2045 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriön raportti.

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten ohjeet ja selvitykset – Katsaus. Ympäristöministeriö

Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges. TEM

Puusta valmistettujen tuotteiden hiilivaraston muutoksen laskenta kasvihuonekaasuinventaariossa. 73/2016. Luke