Biokaasusta ja ravinteiden kierrätyksestä kattavasti tietoa

Olet täällä

biokaasulaitos.

Suositussa Biokaasua ja ravinteita kannattavasti? -webinaarisarjassa keskusteltiin laajasti biokaasun tuotannosta ja ravinteiden kierrosta neljässä osassa 24.11–15.12.2021. Etenkin maatiloille ja yrittäjille suunnatussa webinaarisarjassa käsiteltiin biokaasulaitoksen rahoitusta ja tukipolitiikkaa, tekniikkaa, kannattavuutta ja luvitusta sekä ravinnekiertoa.  Hyödylliseksi koetun webinaarisarjan esitysmateriaaleihin voi tutustua maksutta Hanketreffit ja tilaisuudet -sivulla.

Webinaareissa kuultiin kattavasti puheenvuoroja niin alan yrityksistä, viranomaisilta kuin tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioista. Biokaasuteema keräsi runsaasti kiinnostuneita linjoille ja osallistujia oli yhteensä lähes 300.

Rahoitusta maatilojen biokaasulaitoksille

Ensimmäisen webinaarin aiheena oli biokaasun rahoitus ja tukipolitiikka. Aiheesta olivat kertomassa Anna Virolainen-Hynnä (SBB), Markku Alm (ELY-keskus), Heta Mustonen (OP) ja Veli-Pekka Reskola (MMM).  

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry arvioi, että vuonna 2030 biokaasun kestävä tuotanto voisi olla noin 4 TWh. Markku Alm kävi läpi julkisen rahoituksen mahdollisuuksia maaseudun yrityksille. Korotettu investointituki biokaasulaitoksille jatkuu vuoden 2022 loppuun.  

– Oma energian ja ravinnevalmisteiden tuotanto on erinomainen tapa parantaa tilan kannattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä, muistutti Veli-Pekka Reskola. 

Biokaasun tuotanto vuonna 2019, vuoden 2030 tuotantotavoite sekä eri tuotantopotentiaaleja. Kuvakaappaus Anna Virolainen-Hynnän esityksetä.

 

Biokaasun tuotanto-, jalostus ja jakelutekniikka tutuksi 

Biokaasun tekniikka -webinaari keräsi eniten kiinnostusta. Biokaasun tuotanto-, jalostus- ja jakelutekniikasta kertoivat Antti Myllärinen (Doranova Oy), Jukka Lehtonen (Metener Oy), Janne Ekholm (Sauter Biogas Finland Ky) ja Sami Vinkki (Demeca Oy). Lisäksi aiheina olivat biometaani polttoaineena (Agco Power), kaasukonversiot (KasariMachinery & NL-Service) sekä biokaasun nesteytys (Centria AMK). 

– Maatalouden sivuvirrat ovat isossa roolissa biokaasun tuotannon kasvussa. Markkinat määräävät sen mitä kaasusta tehdään (sähköä tilalle, energiaa teollisuuteen vai jalostettua kaasua liikenteeseen), kiteytti Antti Myllärinen, Doranova Oy. 

– Dualfuel-kaasulaitteiston voi asentaa mihin tahansa dieselmoottoriin ja sillä on mahdollista korvata dieseliä jopa 70 %, kertoivat Heikki Rita-Kasari, Nico Luopajärvi ja Jarkko Mäki-Karvia kaasukonversioista traktoreihin ja työkoneisiin.

Syötteet vaikuttavat biokaasulaitoksen rakenteisiin. Kuvakaappaus Antti Myllärisen esityksestä.

 

Biokaasulaitoksen lupa-asioihin saa apua viranomaisilta 

Biokaasulaitoksen kannattavuus ja luvitus -webinaarissa käsiteltiin laitoksen kannattavuutta ja suunnittelua, lupaprosessia sekä turvallisuutta. Puhujina olivat Toni Taavitsainen (Envitecpolis Oy), Mari Hakola (ELY-keskus), Heikki Pajala (AVI), Miska Perkkiö (Tukes)

Esityksissä muistutettiin varaamaan aikaa laitosprosessiin ja kannustettiin selvittämään lupa-asiat viranomaisten kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Neuvontaa uusiutuvan energian lupa-asioihin saa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lupaneuvonnasta (ely-keskus.fi).   

Biokaasun tuotannolla on useita hyötyjä maatilalle. Kuvakaappaus Toni Taavitsaisen esityksestä.

 

Ei pelkkää energiaa vaan myös ravinteita 

Viimeisessä webinaarissa käsiteltiin biokaasulaitoksen ravinnekiertoa. Siitä olivat kertomassa Sari Luostarinen (Luke), Juha Pirkkamaa (Toiminimi Taitosuuli), Mika Juvonen (BioKymppi Oy), Anja Norja (ELY-keskus), Maarit Kari (ProAgria Keskusten Liitto)

Sari Luostarinen korosti ravinteiden kierron tärkeyttä. Mädätteen ravinteet ja orgaaninen aines voidaan hyödyntää takaisin peltoon tai mädätettä voidaan edelleen prosessoida ja jatkojalostaa.

– Maatalouden ravinteet eivät välttämättä ole siellä, missä niitä tarvitaan, esimerkiksi lannasta on paikoin ylijäämää. Tällä hetkellä kierto ei toimi ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi tarvitaan prosessointia. Lannan prosessointi väkevöidyiksi lannoitevalmisteiksi on ratkaisu lantafosforin keskittymiseen, Luostarinen kertoi. 

Tutustu kaikkiin esitysmateriaaleihin Hanketreffit ja tilaisuudet -sivulla.

Lannat ovat merkittävä biomassa. Kuvakaappaus Sari Luostarisen esityksestä.

 

Kiinnostaako biokaasun tuotanto ja ravinnekierto? Ota yhteyttä! 

Webinaarisarjan järjestivät yhteistyössä kolme ProAgrian hanketta: Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA), AgroEko ja Biotalouden edistäminen Uudenmaan maakunnassa – BioedU.  

Onko sinulla suunnitelmia biokaasuun tai ravinteiden kierrätykseen liittyen? Ota meihin yhteyttä! Hankkeiden puitteissa autamme maksutta. 

Karoliina Aalto, karoliina.aalto@proagria.fi, 044 420 9011, hankekoordinaattori, ProAgria Keskusten Liitto 

Juha Hiitelä, juha.hiitela@proagria.fi, 045 6767 340, energia-asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 

 

Haluatko pysyä ajan tasalla tulevista tapahtumista? Tilaa uutiskirje! Ilmoitamme siinä tulevista biokaasu ja ravinteiden kierrätys -aiheisista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Tilaa Ravinteet ja energia käyttöön -uutiskirje tästä.

 

Teksti: Teija Järvenpää ja Karoliina Aalto

Pääkuva: Maarit Kari