Ajankohtaista

Olet täällä

Biokaasusektorin kasvu alkanut

Biometaanin tuotanto kasvussa

Poiminnat

Ravinteiden kierrätyksen ja bioenergian mahdollisuudet kiinnostivat Farmarissa

Ihmisiä messuosastolla.

Ravinnekierrätys ja uusiutuva energia olivat esillä Farmari-näyttelyssä monipuolisesti näyttelyohjelmassa, vierailukohteissa ja lukuisten näytteilleasettajien tarjonnassa. Farmari-maatalousnäyttelyssä keräsi lähes 60 000 kävijää helteiseen Mikkeliin 30.6.–2.7.2022. Päivät sisälsivät mm. kiinnostavia yrittäjien puheenvuoroja ravinnekierrätyksen innovaatioista ja tutustumista kierrätysravinnevalmisteisiin. Maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja ProAgria esittelivät aihetta kattavasti yhteisosastollaan.

Turkislanta tehokkaampaan kiertoon

varjotalot.

Turkislantaa voi hyödyntää lannoitteena ja bioenergian raaka-aineena

Turkislannassa on suuri potentiaali niin lannoitteena kuin bioenergian raaka-aineena. Uusia käsittelyketjuja tarvitaan lantapotentiaalin hyödyntämiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Turkislanta tehokkaampaan kiertoon -työpajoissa pohdittiin vaihtoehtoisia lannankäsittelyn toimenpiteitä perinteisen kompostoinnin ja peltolevityksen rinnalle.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaskenaario lukuina

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman skenaariotarkastelussa turvemaan nurmiviljelyssä painavin rooli maataloussektorilla

Poimintoja

 • Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman toimenpiteillä 4,7 miljoonan t CO2-ekv:n suuruinen päästövähennyspotentiaali
 • Skenaariotarkastelu tuotettiin maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelun tueksi. Skenaario on aina tietynlainen oletus tulevaisuuden kehityksestä ja laskentamenetelmiä kehitetään jatkuvasti, joten tulosta voidaan pitää suuntaa antavana

Kastiketehtaan sivuvirroista biokaasua

yhteiskuva ihmisistä, puljonki Oy:n rollup taustalla.

Biokaasulaitos valmisteilla Puljonki Oy:n tehtaan yhteyteen, missä kastikkeiden ja liemien valmistuksen sivuvirrat saadaan hyödynnettyä paikallisesti.

Poimintoja

 • Nevel rakentaa ravintolakastikkeita ja liemiä valmistavan Puljonki Oy:n Pohjois-Karjalan Juuassa sijaitsevan tehtaan yhteyteen biokaasulaitoksen
 • kaikki Puljongin prosesseissa syntyvä orgaaninen jäte muutetaan biokaasuksi, ja sillä korvataan fossiilisen nestekaasun käyttöä
 • biokaasulaitokselta syntyvää mädätettä voidaan hyödyntää paikallisen maatalouden lannoitteena

Jätevesien ravinteet turvaamaan ruuantuotantoa lannoitekriisissä

Oraat.

Poimintoja

 • Ravinneomavaraisuutta ja ruokaturvaa voidaan parantaa tehostamalla ravinteiden kierrätystä.
 • Työryhmän keskeisimmät ehdotukset liittyvät yhdyskuntien jätevesilietteiden hyödyntämiseen niin, että etenkin typpi saataisiin palautettua maatalouden käyttöön nykyistä paremmin.
 • Esitetyt ratkaisut voisivat parantaa Suomen typpiomavaraisuutta suhteellisen nopeasti tilanteen mahdollisesti kriisiytyessä. Työryhmä kuitenkin painottaa, että on tärkeää kehittää ravinteiden kierrätyksen ratkaisuja myös pidemmällä aikavälillä.

Uusi verkostoalusta AgriHubi yhdistää maatalouden osaajat

lehmät laitumella.

Uusi verkostoalusta on vastaus toiveeseen palvelusta, jossa yhdistetään voimat maatalous- ja puutarhayrittämisen tueksi. Osoitteeseen agrihubi.fi kootaan tietoa yhteen ja verkostoalusta tarjoaa kanavan maatalousyrittäjien, tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden keskinäiselle keskustelulle ja kehittämistarpeiden tunnistamiselle.

Ravinnekiertotuki kommentoitavana 30. toukokuuta saakka

Ravinnekiertotuen valmisteluryhmä pyytää kommentteja tukimallista 

Poimintoja tiedotteesta:

 • Kysymyksessä on epävirallinen sidosryhmäkuuleminen
 • Tuki on suunnitteilla biokaasulaitoksille, jotka käyttävät lantaa tai vesistökasvillisuuden niittojätettä ja tuottavat jalostettuja ravinnevalmisteita
 • Tukimalli voi vielä valmisteluryhmälle tulleiden kommenttien myötä, mutta myös komission käsittelyssä ja jatkoskäsittelyssä

Poimintoja tukimallista:

Sivut