Ajankohtaista

Olet täällä

TEM:n Ensimmäiset elpymis- ja palautumis-tukipäätökset energiasta

Neljännes Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan varatuista energiainvestointituista myönnetty

  • TEM tehnyt ensimmäiset Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiset energiainvestointitukipäätökset
  • Elpymis- ja palautumissuunnitelmatukiin varattu 453,2 Milj euroa, tehdyt tukipäätökset kattavat näistä vajaan neljänneksin
  • Tukipäätöksiä tehty kolmesta hankeluokasta, Energiainfrastruktuuri-investointitukipäätökset tehdään myöhemmin

Infratukihaku lokakuusssa; suuritehoiset latauspisteet ja vetytankkaus

Energiavirasto kilpailuttaa tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille seuraavasti:

•Ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille on haettavissa tukea 5.10.2022 - 26.10.2022 klo 12:00

•Uusiutuvan vedyn tankkauspisteille on haettavissa tukea 5.10.2022 - 26.10.2022 klo 12:00

Suuritehoisille latauspisteille on haettavissa tukea noin 8,08 miljoonaa euroa ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille on haettavissa tukea 2 miljoonaa euroa.

Mitä huomioitava rahoitusta hakiessa? Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman kehittämisasiantuntija vastaa

Kuvituskuvassa maaseutua, kaupunkia, kemiaa.

Usein kysytyt kysymykset Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta

Ravinteiden kierrätyksen edistämiseen on saatavilla rahoitusta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta. Mitä rahoituksen hakijat kysyvät? Mitä hakijoiden on huomioitava ja muistettava ennen hakemuksen jättämistä? Tähän juttuun on koottu kompastuskiviä ja huomiota.

Rahanarvoiset ravinteet - onko varaa olla kierrättämättä?

yleisöä ja esittäjä, Proagria-teksti.

Rahanarvoisista ravinteista puhuttiin Mikkelissä, missä kierrätysravinteiden käyttäjät, tuottajat, kehittäjät ja muut aiheen parissa työskentelevät kerääntyivät yhteen Etelä-Savon alueelta. Ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta oli keskustelemassa viljelijöitä, biokaasulaitostoimijoita, tutkijoita, asiantuntijoita ja yritysten edustajia. Avoimessa ilmapiirissä puhuttiin niin ongelmista kuin ratkaisuista.

Oulun Energia rahoittaa kiertotalous- ja energiainnovaatioita valtakunnallisesti – miljoonan euron potti avautuu syksyllä

Valtakunnallinen Miljöö-innovaatiotuki on syntynyt Oulun Energian halusta ratkoa globaaleja ympäristöhaasteita. Innovaatiotuki on tarkoitettu mm. erilaisten energia- ja kiertotalousratkaisujen ja hiilineutraaliutta edistävien hankkeiden tutkimustyöhön ja teknologisten innovaatioiden eteenpäin viemiseksi. Rahoitus avautuu syyskuussa niin yritysten, oppilaitosten kuin yksittäisten tekijöidenkin haettavaksi. 

Miljoonia euroja ravinteiden kierrätyksen kehittämiseen ja investointeihin

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalle lisää rahoitusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin että investointihankkeisiin vuosille 2022 ja 2023.

Sivuvirroista ja jätteistä kotimaisia lannoitteita – kehittämisapu vauhdittaa ravinnekierron innovaatioita

Kaksi henkilöä pitelee sankoja, sangossa ruskeaa kompostimaista maa-ainesta.

Sivuvirroista tuotetut kotimaiset kierrätyslannoitteet ovat hyvä keino säästää luonnonvaroja ja saada työtä Suomeen. Niiden avulla voidaan korvata kalliita fossiilisia lannoitteita, joiden saatavuudessakin on ongelmia. Pälkäneellä Humuspehtoori Oy laajentaa maanparannus- ja lannoitetuotantoaan uuden tuotantolinjan myötä. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma vauhdittaa kehittämistyötä. Ravinteiden kierrätyksen kehittäjiä autetaan rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden löytämisessä sekä rahoitushakemuksen laatimisessa ProAgrian MARIKA-hankkeessa.

Laatulannoite-sertifioitujen kierrätyslannoitevalmisteiden raskasmetallipitoisuudet alhaisia

Pellettimäisiä, ruskeita rakeita purkeissa.

Laatulannoite-sertifioitujen kierrätyslannoitevalmisteiden raskasmetallipitoisuudet raja-arvojen alapuolella

Poiminnat:

Uusi lannoitelaki edistää orgaanisten kierrätysravinteiden markkinoita

lannoitteen levitys koneella.

Lannoitevalmisteasetuksen uudistus liittyy EU:n kiertotalouspakettiin ja sen tavoitteena on edistää orgaanisten kierrätysravinteiden markkinoita

Poiminnat

  • Uusi lannoitelaki voimaan 16.7.2022

  • Lannoitelain uudistuksella yhdenmukaistetaan EU-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön toimintatavat.

  • Yritysten hallinnollista taakkaa kevennetään poistamalla kansallinen laitoshyväksyntä.

Biotalouden menestystarinat – ravinteiden kierron ideat käytäntöön

kuvakaappaus, jossa näkyy eri väirisiä posti-it lappuja, nostoina mm. RKKO-rahoitus.

Biotalouden ja ravinnekierrätyksen pullonkauloja ja ratkaisuja pohdittiin webinaarissa

Miten ranskalaisen biotalousalueen menestystekijöitä voitaisiin ottaa käyttöön Suomessa? Miten ravinteiden kiertoa voisi toteuttaa? Biotalouden menestystekijöistä ja ravinteiden kierrosta keskusteltiin webinaarissa 28.6.

Tilaisuudessa kuultiin esimerkkejä jo toteutuneista ja rahoitetuista ravinteiden kierron kokeiluista. Lisäksi jaettiin vinkkejä, miten pääsee ravinnekiertoidean kanssa eteenpäin ja mistä voit saada rahoitusta.

Sivut