Videoita energiasta ja energiatehokkuudesta

Olet täällä

Energiatehokkuus

Energiatehokkuutta maatiloilla. LAMK-InforME-hanke

Älykäs lämmityksenohjaus: toimintaperiaate ja energiansäästöpotentiaali. Lähienergia

Rumpukompostointi ja lämmön talteenotto hevosen lannasta, LAMK -InforME-hanke

LED-valot Kiteen jäähalliin, SYKE - HINKU

Penttilänrannan älykkäät LED-valot, SYKE - HINKU

Lämpö talteen jätevedestä, SYKE- HINKU

Energiansäästömahdollisuuksia omakotitalossa, energianeuvonta.fi/Motiva

Valoa Virtaselle. Video valaistuksesta ja sen merkityksestä. (valaistuksen funktio) 

Liikenne

Sähköautot. Liikenteen vaihtoehtoiset energiat, osa 1(animaatio). InforME-hanke

Biokaasuautot. Liikenteen vaihtoehtoiset energiat, osa 2 (animaatio). InforME-hanke.

Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon. Motiva

Käyttäjäkokemuksia sähköautojen latauksesta. Motiva

 

Energian tuotanto

 

Smart energy systems. Animaatioita ja asiaa energian tuotannosta ja riittävyydestä. Tanska.

Energian lähteillä. Luokille 5 - 6 suunnatussa fysiikan ja kemian sarjassa tutkitaan, mitä energia on ja mistä se on peräisin. Yle Areena

Biokaasu

Biokaasun yhteistuotantolaitokset Etelä-Savossa, Osa 1. YSKE-hanke.

Biokaasun yhteistuotantolaitokset Etelä-Savossa, Osa 2. YSKE-hanke.

Kaasua maatilalta. Huutolan tila/Suomussalmi. Osa 1. Envitecpolis

Kaasua maatilalta. Vuorenmaan tila/Haapavesi. Osa 2. Envitecpolis

Kaasua maatilalta. Lähteen tila/Haapavesi.Osa 3.Envitecpolis

Kaasua maatilalta. Kähkösen tila/Valtimo. Osa 4. Envitechpolis

Kaasua maatilalta. Salosen tila/Utajärvi. Osa 5. Envitechpolis

Biohauki Oy:n biokaasulaitosesittely Haukivuorella (20.4.2017). YSKE-hanke

E-farm  -laskentaohjelman biokaasuosio. InforME-hanke. HAMK

Biokaasulaskuri- opasvideo. InforME-hanke. HAMK

Jätteestä biokaasua alueelliseen lämpölaitokseen, SYKE - HINKU 

Luentoja biokaasusta Oulun biotalousleader-hankeessa.

Puulämpö

Lähienergia. Animaatio energian tuottamisessa puulla sekä yritystoiminnasta. Informe-hanke

Lämpöä metsästä - Metsäenergian monet hyödyt. Enon energiaosuuskunta. 

Enon Energia OSK. Osuuskunnan toiminnan esittely.

Energy from the Forest - Benefits for the Local Economy   

Sytytä oikein, polta puhtaasti. Energianeuvonta.fi/Motiva

Puukaasu

Kuittilan maatilan puukaasulaitos ja aurinkopaneelit, SYKE- HINKU

 

Aurinko, maalämpö

Aurinkosähköratkaisuja Etelä-Savossa. YSKE-hanke 

Geoenergiajärjestelmät - sopivat käyttökohteet ja suunnittelu. Lähienergialiitto.

Hybridi-aurinkosähköjärjestelmä Haikolan talossa, asennus ja suunnittelu. Poveria biomassasta-hanke.

Video Haikolan talon järjestelmän asennuksesta ja linkki tuotannon liveseurantaan Pikes Poveria biomassasta

Aurinkosähköjärjestelmät - Opetusvideo. Lähienergialiitto

Aurinkolämpöjärjestelmät- opetusviedeo. Lähienergialiitto. 

Aurinko- ja tuulisähköä navettaan. opetusvideo. InforME -hanke. HAMK

 
 
Haminan mäkelänkangas-solar plant, esittelyvideo, Suomen voima

 

 

Metsävarat ja hankinta

Energiapienpuun toimitusketjujen kannattaavuus -laskurin opasvideo. InforME- hanke.HAMK 

Hakkuutähdehakkeen kustannuslaskelma - laskurin opasvideo. InforME -hanke. HAMK

Metka- maastolaskuri -opasvideo. InforME -hanke. HAMK

Rankahakkeen kustannuslaskentaohjelma. -opasvideo. nforME -hanke. HAMK

Lämpöä metsästä - Metsäenergian monet hyödyt. Enon energiaosuuskunta (sama kuin kohdassa "puulämpö")

Energy from the Forest - Benefits for the Local Economy    (same as under heading "Puulämpö")

 

Kestävät tuotantopanokset ja ruoka

Rakennetaan hampusta. Turun AMK

Hamppu ja biotalous, Turun AMK

Palopuron agroekologinen symbioosi. Esittelyvideo

Useita videoklippejä ruoasta, biotaloudesta, horizon2020-ohjelmasta jne. Euroopan unioni > Research and innovation> Bioeconomy > videos

Lietteen sijoittamista kaltevalla lohkolla. Kuivan kalkkistabiloidun puhdistamolietteen koe-erän levittämistä.Ravinnerenki-hanke

Globaalista lokaaliin -ruokaa kestävästi, Juha Helenius, (Helsingin yliopisto) ja Nyhtökauran tarina, Reetta Kivelä (Gold Green). Studia generalia luentosarja Huomisen ruoka, Helsingin Yliopisto

 

 

 

 
 

Biokaasuautot. Liikenteen vaihtoehtoiset energiat, osa 2 (animaatio). Informe-hanke