Videoita

Olet täällä

Energian tuotanto

Lämpöö ja voltteja - Lämpöyrittäjyys. Uusiutuvista energiaa -hanke. TTS Työtehoseura. UUSI!

Uusiutuvaa energiaa metsästä. Osa 1. Lämmönlähteenä metsähake. Informe-hanke

Uusiutuvaa energiaa metsästä. Osa 2. Kestävää metsänhoitoa

Smart energy systems. Animaatioita ja asiaa energian tuotannosta ja riittävyydestä. Tanska.

Energian lähteillä. Luokille 5 - 6 suunnatussa fysiikan ja kemian sarjassa tutkitaan, mitä energia on ja mistä se on peräisin. Yle Areena

 

Biokaasu

Biokaasun yhteistuotantolaitokset Etelä-Savossa, Osa 1. YSKE-hanke.

Biokaasun yhteistuotantolaitokset Etelä-Savossa, Osa 2. YSKE-hanke.

Kaasua maatilalta. Huutolan tila/Suomussalmi. Osa 1. Envitecpolis

Kaasua maatilalta. Vuorenmaan tila/Haapavesi. Osa 2. Envitecpolis

Kaasua maatilalta. Lähteen tila/Haapavesi.Osa 3.Envitecpolis

Kaasua maatilalta. Kähkösen tila/Valtimo. Osa 4. Envitechpolis

Kaasua maatilalta. Salosen tila/Utajärvi. Osa 5. Envitechpolis

Vimpelin biokaasulaitos. Avajaispäivä_video. 

Biohauki Oy:n biokaasulaitosesittely Haukivuorella (20.4.2017). YSKE-hanke

E-farm  -laskentaohjelman biokaasuosio. InforME-hanke. HAMK

Biokaasulaskuri- opasvideo. InforME-hanke. HAMK

Jätteestä biokaasua alueelliseen lämpölaitokseen, SYKE - HINKU 

Luentoja biokaasusta Oulun biotalousleader-hankeessa.

 

Puulämpö

Lämpöö ja voltteja - Kierrätyspuu. Uusiutuvista energiaa -hanke. TTS Työtehoseura. UUSI!

Lämpöö ja voltteja - Energiapuu. Uusiutuvista energiaa -hanke. TTS Työtehoseura. UUSI!

Lämpöö ja voltteja - Klapiyrittäjyys. Uusiutuvista energiaa -hanke. TTS Työtehoseura. UUSI!

Uusiutuvaa energiaa metsästä. Osa 3. Näkökulmia lämpöyrittäjyyteen

Puukeskuslämmitys omakotitalossa - käyttö ja huolto. Biokattilaneuvonta

Lähienergia. Animaatio energian tuottamisessa puulla sekä yritystoiminnasta. Informe-hanke

Lämpöä metsästä - Metsäenergian monet hyödyt. Enon energiaosuuskunta. 

Enon Energia OSK. Osuuskunnan toiminnan esittely.

Energy from the Forest - Benefits for the Local Economy   

Sytytä oikein, polta puhtaasti. Energianeuvonta.fi/Motiva

 

Puukaasu

Kuittilan maatilan puukaasulaitos ja aurinkopaneelit, SYKE- HINKU

 

Aurinko, maalämpö

Lämpöö ja voltteja - Auringosta lämpöö. Uusiutuvista energiaa -hanke. TTS Työtehoseura. UUSI!

Aurinkosähköratkaisuja Etelä-Savossa. YSKE-hanke 

Geoenergiajärjestelmät - sopivat käyttökohteet ja suunnittelu. Lähienergialiitto.

Hybridi-aurinkosähköjärjestelmä Haikolan talossa, asennus ja suunnittelu. Poveria biomassasta-hanke.

Video Haikolan talon järjestelmän asennuksesta ja linkki tuotannon liveseurantaan Pikes Poveria biomassasta

Aurinkosähköjärjestelmät - Opetusvideo. Lähienergialiitto

Aurinkolämpöjärjestelmät- opetusviedeo. Lähienergialiitto. 

Aurinko- ja tuulisähköä navettaan. opetusvideo. InforME -hanke. HAMK

 
 
Haminan mäkelänkangas-solar plant, esittelyvideo, Suomen voima
 
 

Liikenne

Sähköautot. Liikenteen vaihtoehtoiset energiat, osa 1(animaatio). InforME-hanke

Biokaasuautot. Liikenteen vaihtoehtoiset energiat, osa 2 (animaatio). InforME-hanke.

Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon. Motiva

Käyttäjäkokemuksia sähköautojen latauksesta. Motiva

 

Kestävät tuotantopanokset ja ruoka

Biohiili. Carbons ja Raussi/XAMK

Biohiilisuodattamo Sirppujoen varrella. Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen

Lietteen happokäsittely; tarve ja hyödyt- Baltic slurry acification

Ravinteet kiertoon - Mallimaatilaa rakentamassa

Ravinteet kiertoon -Biokaasulaitoksen lietteistä lannoitteita

Ravinteet kiertoon - Kuivikelannan kompostoinnilla typpeä ja lämpöä

Ravinteet kiertoon - Kasvualustoja maatalouden sivuvirroista

Ravinteet kiertoon - kierrätyslannoitteiden vertailua

Rakennetaan hampusta. Turun AMK

Hamppu ja biotalous, Turun AMK

Palopuron agroekologinen symbioosi. Esittelyvideo

Useita videoklippejä ruoasta, biotaloudesta, horizon2020-ohjelmasta jne. Euroopan unioni > Research and innovation> Bioeconomy > videos

Lietteen sijoittamista kaltevalla lohkolla. Kuivan kalkkistabiloidun puhdistamolietteen koe-erän levittämistä.Ravinnerenki-hanke

Globaalista lokaaliin -ruokaa kestävästi, Juha Helenius, (Helsingin yliopisto) ja Nyhtökauran tarina, Reetta Kivelä (Gold Green). Studia generalia luentosarja Huomisen ruoka, Helsingin Yliopisto

BiokaasuautotLiikenteen vaihtoehtoiset energiat, osa 2 (animaatio). Informe-hanke

 

Metsävarat ja hankinta

Lämpöö ja voltteja - Kierrätyspuu. Uusiutuvista energiaa -hanke. TTS Työtehoseura. UUSI!

Lämpöö ja voltteja - Energiapuu. Uusiutuvista energiaa -hanke. TTS Työtehoseura. UUSI!

Energiapienpuun toimitusketjujen kannattaavuus -laskurin opasvideo. InforME- hanke.HAMK 

Hakkuutähdehakkeen kustannuslaskelma - laskurin opasvideo. InforME -hanke. HAMK

Metka- maastolaskuri -opasvideo. InforME -hanke. HAMK

Rankahakkeen kustannuslaskentaohjelma. -opasvideo. nforME -hanke. HAMK

Lämpöä metsästä - Metsäenergian monet hyödyt. Enon energiaosuuskunta (sama kuin kohdassa "puulämpö")

Energy from the Forest - Benefits for the Local Economy    (same as under heading "Puulämpö")

 

Energiatehokkuus

Energiatehokkuutta maatiloilla. LAMK-InforME-hanke

Älykäs lämmityksenohjaus: toimintaperiaate ja energiansäästöpotentiaali. Lähienergia

Rumpukompostointi ja lämmön talteenotto hevosen lannasta, LAMK -InforME-hanke

LED-valot Kiteen jäähalliin, SYKE - HINKU

Penttilänrannan älykkäät LED-valot, SYKE - HINKU

Lämpö talteen jätevedestä, SYKE- HINKU

Energiansäästömahdollisuuksia omakotitalossa, energianeuvonta.fi/Motiva

Valoa Virtaselle. Video valaistuksesta ja sen merkityksestä. (valaistuksen funktio) 

Hevosen lannasta lämpö talteen Pinewoods- tilalla - video karsinoiden tyhjennyksestä. Pinewood