Videoita energiasta ja energiatehokkuudesta

Olet täällä

Energiatehokkuus

Energiatehokkuutta maatiloilla. LAMK-InforME-hanke

Älykäs lämmityksenohjaus: toimintaperiaate ja energiansäästöpotentiaali. Lähienergia

Rumpukompostointi ja lämmön talteenotto hevosen lannasta, LAMK -InforME-hanke

LED-valot Kiteen jäähalliin, SYKE - HINKU

Penttilänrannan älykkäät LED-valot, SYKE - HINKU

Lämpö talteen jätevedestä, SYKE- HINKU

Energiansäästömahdollisuuksia omakotitalossa, energianeuvonta.fi/Motiva

Valoa Virtaselle. Video valaistuksesta ja sen merkityksestä. (valaistuksen funktio) 

Liikenne

Sähköautot. Liikenteen vaihtoehtoiset energiat, osa 1(animaatio). InforME-hanke

Biokaasuautot. Liikenteen vaihtoehtoiset energiat, osa 2 (animaatio). InforME-hanke.

Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon. Motiva

Käyttäjäkokemuksia sähköautojen latauksesta. Motiva

 

Energian tuotanto

 

Smart energy systems. Animaatioita ja asiaa energian tuotannosta ja riittävyydestä. Tanska.

Energian lähteillä. Luokille 5 - 6 suunnatussa fysiikan ja kemian sarjassa tutkitaan, mitä energia on ja mistä se on peräisin. Yle Areena

Biokaasu

Kaasua maatilalta. Huutolan tila/Suomussalmi. Osa 1. Envitecpolis

Kaasua maatilalta. Vuorenmaan tila/Haapavesi. Osa 2. Envitecpolis

Kaasua maatilalta. Lähteen tila/Haapavesi.Osa 3.Envitecpolis

Kaasua maatilalta. Kähkösen tila/Valtimo. Osa 4. Envitechpolis

Kaasua maatilalta. Salosen tila/Utajärvi. Osa 5. Envitechpolis

Biohauki Oy:n biokaasulaitosesittely Haukivuorella (20.4.2017). YSKE-hanke

E-farm  -laskentaohjelman biokaasuosio. InforME-hanke. HAMK

Biokaasulaskuri- opasvideo. InforME-hanke. HAMK

Jätteestä biokaasua alueelliseen lämpölaitokseen, SYKE - HINKU 

Luentoja biokaasusta Oulun biotalousleader-hankeessa.

Puulämpö

Lähienergia. Animaatio energian tuottamisessa puulla sekä yritystoiminnasta. Informe-hanke

Lämpöä metsästä - Metsäenergian monet hyödyt. Enon energiaosuuskunta. 

Enon Energia OSK. Osuuskunnan toiminnan esittely.

Energy from the Forest - Benefits for the Local Economy   

Sytytä oikein, polta puhtaasti. Energianeuvonta.fi/Motiva

Puukaasu

Kuittilan maatilan puukaasulaitos ja aurinkopaneelit, SYKE- HINKU

 

Aurinko, maalämpö

Geoenergiajärjestelmät - sopivat käyttökohteet ja suunnittelu. Lähienergialiitto.

Hybridi-aurinkosähköjärjestelmä Haikolan talossa, asennus ja suunnittelu. Poveria biomassasta-hanke.

Aurinkosähköjärjestelmät - Opetusvideo. Lähienergialiitto

Aurinkolämpöjärjestelmät- opetusviedeo. Lähienergialiitto. 

Aurinko- ja tuulisähköä navettaan. opetusvideo. InforME -hanke. HAMK

 
 
Haminan mäkelänkangas-solar plant, esittelyvideo, Suomen voima

 

 

Metsävarat ja hankinta

Energiapienpuun toimitusketjujen kannattaavuus -laskurin opasvideo. InforME- hanke.HAMK 

Hakkuutähdehakkeen kustannuslaskelma - laskurin opasvideo. InforME -hanke. HAMK

Metka- maastolaskuri -opasvideo. InforME -hanke. HAMK

Rankahakkeen kustannuslaskentaohjelma. -opasvideo. nforME -hanke. HAMK

Lämpöä metsästä - Metsäenergian monet hyödyt. Enon energiaosuuskunta (sama kuin kohdassa "puulämpö")

Energy from the Forest - Benefits for the Local Economy    (same as under heading "Puulämpö")

 

Kestävät tuotantopanokset ja ruoka

Palopuron agroekologinen symbioosi. Esittelyvideo

Useita videoklippejä ruoasta, biotaloudesta, horizon2020-ohjelmasta jne. Euroopan unioni > Research and innovation> Bioeconomy > videos

Lietteen sijoittamista kaltevalla lohkolla. Kuivan kalkkistabiloidun puhdistamolietteen koe-erän levittämistä.Ravinnerenki-hanke

Globaalista lokaaliin -ruokaa kestävästi, Juha Helenius, (Helsingin yliopisto) ja Nyhtökauran tarina, Reetta Kivelä (Gold Green). Studia generalia luentosarja Huomisen ruoka, Helsingin Yliopisto

Rakennetaan hampusta. Turun AMK

 

 

 
 

Biokaasuautot. Liikenteen vaihtoehtoiset energiat, osa 2 (animaatio). Informe-hanke