Vaikuta Ruoka2030 toimeenpanosuunnitelmaan

Olet täällä

MMM toivoo ajatuksia ja näkemyksiä Ruoka2030 - selonteon edistämisestä. Vastaukset ovat tärkeää tukimateriaalia laadittaessa ohjelman käytännön toimeenpanosuunnitelmaa. Vastausaikaa on 23.5.2017 saakka. Kts. Tiedote 11.5.2017

 

Ruokapoliittinen selonteko on osa kansallista ruokapolitiikkaa, jolla tähdätään vastuulliseen ja kestävään ruuantuotantoon ja -kulutukseen sekä taloudellista ja yhteiskunnallista hyvinvointia tuottavaan ruokajärjestelmään.

Tässä verkkoriihessä pureudutaan asioihin konkreettisen tekemisen tasolla, ja mukaan on kutsuttu toimijoita ja asiantuntijoita ruokajärjestelmän kaikilta alueilta.

Osallistu vastaamalla tähän kyselyyn. Kyselyssä valitaan vastaajan rooli (kuluttaja, viljelijä, asiantuntija, päättäjä, virkamies jne.) ja toimiala. Kyselyssä voi kommentoida yhtä tai useampaa osa-aluetta, joita ovat

·         Alkutuotanto

·         Ruoan reitit

·         Tutkimus, neuvonta ja osaaminen

·         Ruokakulttuuri

·         Ruoka ja kansanterveys

·         Ruokaturva

·         Kilpailukyky

Yhteen osa-alueeseen vastaaminen kestää karkeasti 10-15 minuuttia.

Ruoka2030 - selontekoon liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Anna-Leena Miettiseen maa- ja metsätalousministeriössä.