Uusiutuvat tuotantopanokset

Olet täällä

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla -hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä energiatehokkuudesta ja energiasta eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

Lanta ja biomassat 

Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille. Luke UUSI!

Julkaisuja kierrätysravinteista LARA- laaturavinnehankkeessa. UUSI

Tietoiskuja ja materiaaleja kierrätysravinteista koulutukseen ja neuvontaan. Jarki.fi

Eloisa pelto - opas muhevampaan maaperään orgaanista ainesta lisäämällä. Luomu.fi/tietopankki

Ravinteiden kierrätys Suomessa – Koskeeko asia minuakin? - perusteos ravinteiden kierrätyksestä jokaisen saatavilla. Tyrskyconsulting

Jätevesitypen talteenotto ja hyödyntäminen kierrätysravinteena -loppuraportti.  KiertoTyppi -hanke/Gasum Biovakka Oy

HAJA-ASUTUKSEN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN tilakäsittely ja käyttö maataloudessa-opas. PUPE-putsareista pellolle. 

Biohauki Oy, Suomessa uudenlainen konsepti lantaan perustuvasta biokaasulaitoksesta. Artikkeli (sisältää linkin myös videoon)

Hevosen lannan käsittely Suomessa.Luken julkaisu  8/2017 

Viherlannoituskasvuston sadontuoton ja ravinnesisällön arviointi -tietolehtinen. Luke

Biologinen typensidonta fossiilisen energian säästäjänä. MTT raportti nro. 76. Luke

Maatalouden biomassat biokaasulaitoksen syötteenä ja lannoitteena. ProAgria Etelä-Savo biojalostamohanke. 

Hevosenlannan hyötykäytön mahdollisuudet, Bioenergiakeskuksen julkaisusarja (BDC-Publications) Nro 12. Jyväskylän AMK. 2005. 

Yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesilietteiden, eloperäisten jätteiden ja lannan hyötykäyttö. Motiva. 2008. 

Peruna- ja juureskuorimon jätteet ja jätevedet. MTT. 2007. 

HELMET - hevosenlanta menestystarinoiksi -podcastit. HELMET-hanke. Envitecpolis Oy.

Biohiili ja tuhka (terminen proessi)

European BioChar - sertifikaatti (EBC) biohiilelle

Suomen biohiiliyhdistys, Finnish biochar association. FBA 

Carbofex-biohiilen kaupallinen tuotanto. 

Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja tuotanto Suomessa-seminaari. VTT. 2012. 

Pajusta tehdään ilmastopioneeriä. Tiedote (9.3.2017) pajupohjaisen biohiilen käyttömahdollisuuksista/Metsäyhdistys

Ihmeaine biohiili. Artikkeli Puutarha & kauppa 5/2017

Tuhkan käyttö metsälannoitteena. METLA