Uusiutuvat tuotantopanokset

Olet täällä

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla -hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä energiatehokkuudesta ja energiasta eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

Lanta ja biomassat (biologinen prosessi)

Biohauki Oy, Suomessa uudenlainen konsepti lantaan perustuvasta biokaasulaitoksesta. Artikkeli (sisältää linkin myös videoon)

Hevosen lannan käsittely Suomessa.Luken julkaisu  8/2017 

Viherlannoituskasvuston sadontuoton ja ravinnesisällön arviointi -tietolehtinen. Luke

Maatalouden biomassat biokaasulaitoksen syötteenä ja lannoitteena. ProAgria Etelä-Savo biojalostamohanke. 

Hevosenlannan hyötykäytön mahdollisuudet, Bioenergiakeskuksen julkaisusarja (BDC-Publications) Nro 12. Jyväskylän AMK. 2005. 

Yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesilietteiden, eloperäisten jätteiden ja lannan hyötykäyttö. Motiva. 2008. 

Peruna- ja juureskuorimon jätteet ja jätevedet. MTT. 2007. 

HELMET - hevosenlanta menestystarinoiksi -podcastit. HELMET-hanke. Envitecpolis Oy.

Biohiili ja tuhka (terminen proessi)

European BioChar - sertifikaatti (EBC) biohiilelle

Suomen biohiiliyhdistys, Finnish biochar association. FBA 

Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja tuotanto Suomessa-seminaari. VTT. 2012. 

Pajusta tehdään ilmastopioneeriä. Tiedote (9.3.2017) pajupohjaisen biohiilen käyttömahdollisuuksista/Metsäyhdistys

Ihmeaine biohiili. Artikkeli Puutarha & kauppa 5/2017

Tuhkan käyttö metsälannoitteena. METLA