Maatilojen energiakäytöstä noin puolet uusiutuvaa tai kotimaista

Olet täällä

Luke on julkaissut ennakkotiedon maa- ja puutarhatilojen  energiankäytön tilaston vuodelta 2016. Siirry Luken tiedotteeseen tästä.

Ennakollisen tilaston mukaan

  • Maatalous- ja puutarhatuotannossa kului vuonna 2016 energiaa yhteensä 9 893 GWh.
  • Sähköstä 13 GWh (1 %) oli itse tuotettua
  • Energiamäärältään eniten kului puuhaketta (2 767 GWh) ja moottoripolttoöljyä (2 233 GWh)
  • Öljyn kulutus väheni
  • varavoimalähde sähkökatkojen varalle oli 41 % yrityksistä

Öljyn käyttö oli kuusi vuotta aikaisemmin noin 15 % enemmän kuin vuoden 2016 tilastossa. Sähköä kului 6 vuotta aikaisemmin noin 6% enemmän. Tämä kuvastanee tilojen määrän vähenemistä.  Puu- ja peltobiomassojen osuus kulutuksesta oli 48 % ja kotimaisen polttoaineen osuus 52 % kokonaiskulutuksesta. Oljen osuus koko kulutuksesta oli ennakkotiedon mukaan noin 3 %, erilaisten puujakeiden osuus 44 %.