Maatilan investointitukeen merkittäviä muutoksia

Olet täällä

Tukeen oikeuttavat yksikkökustannukset ovat nousseet - merkittäviä muutoksia myös puuta käyttäville CHP-laitoksille

Maatilojen energiainvestointeihin on saatavissa ennätysmäisen korkeaa, 40 prosentin investointitukea. Tuen perusteeksi hyväksyttävät yksikkökustannukset ovat kuitenkin olleet riittämättömät esimerkiksi biokaasulaitoksen hankintakustannuksiin nähden. Sen sijaan aurinkopaneelien hintataso on  asettunut tukeen oikeuttavia yksikkökustannuksia edullisemmaksi. Uuden asetuksen (1559/2016) myötä lantaa, nurmimassaa tai muita biomassoja hyödyntävän CHP-laitoksen tehoon kytketty yksikkökustannus nousi lähes kaksinkertaiseksi. Myös puuta hyödyntävän CHP-laitoksen investointituen perusteeksi hyväksyttäviin yksikkökustannuksiin tuli korotuksia. Uusilla tuen perusteeksi laskettavilla kustannuksilla on mahdollista päästä lähelle realistista hankintahintaa, ainakin suurehkon maatilan tyypillisillä materiaalivirroilla. Katso tuen taso ja investointiavustuksessa huomioon otettavat yksikkökustannukset Energiatehokkaasti.fi-sivustolta Rahoitus > Investointituet energiasta maatiloille. Osoitteesta löytyy linkit lisätietoihin.

Tukiprosentti ennallaan, muutoksia hyväksyttäviin yksikkökustannuksiin

Ennen nyt tehtyä muutosta tukeen oikeuttaviin yksikkökustannuksiin tuen osuus on jäänyt vain murto-osaan mainitusta 40 prosentista biokaasulaitoksilla. Korotus koskee asetuksen liitteen muukaan alle 250 kW laitoksia. Ylittävältä osin tuen perusteeksi laskettava yksikkökustannus on pienempi. Käytännössä suurehkonkin tilan materiaalivirroilla tehoalue mahtuu tyypillisesi 250 kW rajoihin. Maatilakokoluokassa jo alle 200 kW laitoksilla rajoittavaksi tekijäksi nousee oma kulutus, mikäli kysymyksessä on jatkuva tuotanto, sillä maatilojen investointitukia ei ole tarkoitettu markkinoille energiaa tuottaville laitoksille. Panostäytteinen kuivamädätyslaitos muodostaa tästä poikkeuksen, kun tuotanto voidaan kohdentaa paremmin esimerkiksi lämmityskauden ajalle. Yksityisen kulutuksen osuus ei ole tukikelpoista, mutta suurissa yksiköissä sen osuus on muutenkin pieni. Asetusteksti liitteineen Energiatehokkaasti.fi-sivustolla.

Kaksi esimerkkiä biokaasun tuotantopotentiaalista

Alla esimerkit suuren lypsykarjan (200 lehmää + 200 0-6 kk:n ikäistä vasikkaa) ja ison lihasikalan energiapotentiaalista ja laskennallisesta CHP-biokaasulaitoksen tehosta. Esimerkeissä on käytetty laskennallista tuotantotehoa, mutta käytännössä biokaasulaitoksilla saavutetaan harvoin syötteiden perusteella saatavaa laskennallista tuottoa. 

 

Lypsykarjaesimerkissä tuotantopotentiaali on varsinkin lämmön osalta yli oman tarpeen lämpiminä vuodenaikoina, jolloin hukkalämmölle on hyvä löytää käyttökohteita. Lihasikalaesimerkissä puolestaan lämpöteho voi jäädä vajaaksi kylmänä vuodenaikana, jolloin koko kaasuteho voidaan käyttää lämmön tuotantoon tai syötteen tuotantotehoa voi nostaa hallitusti esimerkiksi nurmibiomassalla.

Vaikutus toteutuvaan tukiprosenttiin

Mikäli lypsykarjaesimerkissä investoinnin hinta olisi 400 000 euroa ja lihasikalaesimerkissä 500 000 euroa, uusilla tukeen hyväksyttävillä kustannuksilla toteutuva tukiprosentti nousisi 20 prosentista 37 prosenttiin. 

Kuva: Investoinnin hankintahinnan jakautuminen tuettomaan osuuteen, tuetus osuuden omavastuuosuuteen sekä tukeen nykyisillä ja vanhoilla, tukeen oikeuttavilla yksikkökustannuksilla.

Taulukko:  Esimerkkikustannus biokaasulaitokselle, tukeen oikeuttava osuus laskennallisella tuotantoteholla ja investoinnille toteutuva tuki-% uuden ja aiemman asetuken mukaisilla tukeen oikeuttavilla yksikkökustannuksilla. 

 

 

Harkitsetko energiainvestointia?

Hallituksen energia-ja ilmastostrategiassa on ilmaistu selvä tavoite kohti uutta teknologiaa ja innovaatioita, suuntana vähenevä investointituki tavanomaiseen teknologiaan. Nyt on suotuisa vaihe energiainvestointeihin, sillä tuet energiainvestointeihin ovat nyt mahdollisesti korkeimmillaan. Neuvo 2020 -palveluilla voit selvittää tilasi energiankulutuksen ja sen kohdentumisen sekä mihin kannattaa investoida. Maatilan energiasuunnitelmaraportista saa myös hyödyllistä materiaalia investointituen hakemiseen. Katso lisää Maatilojen energiapalvelut -sivulta.