Maatilan energiaratkaisut

Olet täällä

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla -hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä energiatehokkuudesta ja energiasta eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

 

 

Uusiutuva energia maataloudessa. Ympäristöagro

Maatilan hakelämmitysopas. Metsäkeskus.  

Ruokohelpi maatilan ja lämpöyrittäjän polttoaineena, opinnäytetyö. Jyväskylän AMK. 2008.

 

Biokaasu

                        

Maatilojen biokaasulaitokset  - mahdollisuude, kannattavuus ja ympäristövaikutukset.  Luke 11/2016                

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys. Luke 36/2016                                             

Biokaasulaitos osana energiaomavaraista maatilaa. Mikkelin AMK. 2012.

Biokaasun tuotanto maatilalla. Motiva. 2013. 

Biokaasun tuotantomahdollisuudet eläinten lannasta pohjoisen Keski-Suomen alueella- Bioenergiakeskuksen julkaisusarja Nro 23. Jyväskylän AMK. 2006.