Liikenne, polttonesteet ja kaasut

Olet täällä

Maaseudun energiayrittäjyys -hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä uusiutuvasta energiasta ja energiayrittäjyydestä eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

Liikenne 

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä. v. 2016 päivitys. Tutkimusraportti, VTT-R_00741-17

Liikenteen päästöt nollaan vuoteen 2045 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriön raportti. UUSI 

Selvitä oman autosi päästöt ja energiatehokkuus. Autovertaamo/Trafi

LIPASTO - Liikenteen yksikköpäästöt 

Vähäpäästöisen liikenteen uutis- ja tietopalvelu. Vihreä kaista

Uusiutuvan metaanin liikennekäytön tietopalvelu. CBG100 Suomi

Liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tila - katsauksia. Trafi

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Trafi

Työryhmän ehdotus liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon suunnitelmaksi. Liikenne- ja viestintäministeriö

Tieliikenteen kuljetusten vastuullisuusmalli. Trafi

EnergiaKokeilut -  Liikenne. Uuden energian pilotteja, demonstraatioita ja kokeiluja vuodesta 2010 alkaen. 

Helsinki Smart Region -sivusto. Älykkäät ratkaisut asumisessa, liikkumisessa jne.

Bensiiniauton konvertointi flexifuel-autoksi PIKES Poveria biomassasta

 

Vesitieliikenne

Suomen vesitieyhdistys. Aineistoja vesiliikenteen infrasta, energiatehokkuudesta jne.

Uusiutuvat polttonesteet

E85-muutossarjan testauksen tutkimustulokset. MTK

Neste Oil hyödyntää mäntyöljypikeä. Rannikkoseutu. 2013. 

Biodieselin valmistaminen puusta BTL-teknologialla - Video. UPM. 2011. 

Biodieselin valmistaminen. Journey to Forever.  

Metsäbiomassan kustannustehokas käyttö. Pöyry

 

Liikennebiokaasu

NGVA Europethe Natural & bio Gas Vehicle Association, promotes the use of natural gas and biomethane as an automotive fuel. 

AJa kaasulla - Gasumin sivusto kaasuautoilusta

Biokaasusta kasvua - biokaasuliiketoiminnan ekosysteemien mahdollisuudet - Sitra

Biohauki Oy, Suomessa uudenlainen konsepti lantaan perustuvasta biokaasulaitoksesta. Artikkeli (sisältää myös videolinkin)

 

Sähköautoilu

Sähköautojen latausinfra-sivusto, ABB. UUSI

EVE- Electric Vehicle Systems 2011-2015. Tekes.

Effects of battery manufacturing on electric vehicle life-cycle greenhouse gas emissions. ICCT International council on clean transport. 

Polttokennoteollisuus, Fuel cell industry Review 2012. FuelCellToday. 2012. 

Polttokennot ja vety Suomessa 2012, Fuel Cells and Hydrogen in Finland 2012. FuelCellToday. 2012. 

Sähköauton ostan ABC ja kiinteistöjen latauspisteet kuntoon. Motiva