Liikenne, polttonesteet ja kaasut

Olet täällä

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla -hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä energiatehokkuudesta ja energiasta eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

Liikenne 

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä. v. 2016 päivitys. Tutkimusraportti, VTT-R_00741-17

Selvitä oman autosi päästöt ja energiatehokkuus. Autovertaamo/Trafi

LIPASTO - Liikenteen yksikköpäästöt 

Vähäpäästöisen liikenteen uutis- ja tietopalvelu. Vihreä kaista

Liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tila - katsauksia. Trafi

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Trafi

Työryhmän ehdotus liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon suunnitelmaksi. Liikenne- ja viestintäministeriö

Tieliikenteen kuljetusten vastuullisuusmalli. Trafi

EnergiaKokeilut -  Liikenne. Uuden energian pilotteja, demonstraatioita ja kokeiluja vuodesta 2010 alkaen. 

Helsinki Smart Region -sivusto. Älykkäät ratkaisut asumisessa, liikkumisessa jne.

 

Vesitieliikenne

Suomen vesitieyhdistys. Aineistoja vesiliikenteen infrasta, energiatehokkuudesta jne.

Uusiutuvat polttonesteet

E85-muutossarjan testauksen tutkimustulokset. MTK

Neste Oil hyödyntää mäntyöljypikeä. Rannikkoseutu. 2013. 

Biodieselin valmistaminen puusta BTL-teknologialla - Video. UPM. 2011. 

Biodieselin valmistaminen. Journey to Forever.  

Metsäbiomassan kustannustehokas käyttö. Pöyry

 

Liikennebiokaasu

NGVA Europethe Natural & bio Gas Vehicle Association, promotes the use of natural gas and biomethane as an automotive fuel. 

AJa kaasulla - Gasumin sivusto kaasuautoilusta

Biokaasusta kasvua - biokaasuliiketoiminnan ekosysteemien mahdollisuudet - Sitra

Biohauki Oy, Suomessa uudenlainen konsepti lantaan perustuvasta biokaasulaitoksesta. Artikkeli (sisältää myös videolinkin)

 

Sähköautoilu

EVE- Electric Vehicle Systems 2011-2015. Tekes.

Polttokennoteollisuus, Fuel cell industry Review 2012. FuelCellToday. 2012. 

Polttokennot ja vety Suomessa 2012, Fuel Cells and Hydrogen in Finland 2012. FuelCellToday. 2012. 

Sähköauton ostan ABC ja kiinteistöjen latauspisteet kuntoon. Motiva