Joutsenmerkin kriteerit lausunnolla - nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille (4.4. saakka)

Olet täällä

lähde:Joutsenmerkki.fi

Pohjoismainen ympäristömerkki – Joutsenmerkki – pyytää lausuntoja nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden kriteeriehdotukseen. Lausuntopyynnöt tiistaihin 4.4.2017 mennessä. Katso koko tiedote tästä (joutsenmerkki.fi). 

Suurimmat muutokset nykyiseen kriteeriversioon verrattuna

  • Kriteereitä laajennetaan koskemaan myös merenkulun ja lentoliikenteen biopolttoaineita, sekä lämmityksessä ja teollisuudessa käytettäviä nestemäisiä biopolttoaineita.
  • Suurimmat muutokset keskittyvät vaatimusten harmonisointiin EU/RED-direktiivin (2009/28/EU) kanssa. Myös kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmät harmonisoidaan direktiivin mukaiseksi.
  • Polttoaineessa käytetyn ensimmäisen sukupolven raaka-aineiden, sekä kehittyneempien raaka-aineiden vaatimusta on tiukennettu (O2).
  • Raaka-aineiden vaatimusta on päivitetty Joutsenmerkin uusien metsävaatimusten, sekä ongelmallisten raaka-aineiden (mm. palmu- ja soijaöljy) vaatimusten mukaiseksi. (O3 – O8).
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen vaatimus (O9) sisältää vain polttoaineen uusiutuvien raaka-aineiden osuuden. Nykyisissä kriteereissä tarkastellaan lopputuotetta (uusiutuvien + fossiilisten osuus).
  • Polttoaineen valmistuksen energiankulutuksen vaatimus on poistettu, harmonisoinnista johtuen.
  • Pakokaasujen haitallisten ainesosien vaatimus on poistettu, koska päästöt johtuvat enemmän moottorista kuin polttoaineesta.

Erityisesti toivotaan näistä kohdista:

  • Kriteerien laajeneminen uusiin tuotetyyppeihin (merenkulku, lentoliikenne, teollisuuden ja lämmityksen nestemäiset biopolttoaineet). Toimivatko kriteerit näissä tuotetyypeissä? Erityisesti laatuvaatimukset.
  • Vaatimus uusiutuvien raaka-aineiden osuudelle Joutsenmerkityssä polttoaineessa, sekä vaatimukset ensimmäisen sukupolven ja kehittyneiden biopolttoaineiden osuuksille.
  • Vaatimus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle polttoaineen uusiutuvasta osuudesta.

Katso koko tiedote tästä (joutsenmerkki.fi).