Investointituet energiasta maatiloille

Olet täällä

Investointituet maatilalla

Tietoa investointituista löytyy Mavin sivuilla

Tutustu UUTEEN JULKAISUUN - Mistä on uusiutuvan energian investoinnit tehty. Tietoa 14 erilaisen uusiutuvan energian investoinnista, kustannusrakenteesta ja takaisinmaksuajasta. 

Tutustu myös sähköiseen esitteeseen investointituista ”Investointituista menestyksen eväitä maaseudulle”. Siinä on esitelty tiivistetysti tärkeää tietoa hakemisesta, tuen edellytyksistä ja muita tärkeitä asioita.

Maatilan tuotannollisiin investointeihin saa tukea ja korkotukilainaa. Investointituki haetaan pääasiassa sähköisesti Hyrrä-palvelussa tai paperilomakkeella lnro 3314.

Itse tuotantorakennus on energiankulutuksen kannalta tärkein energiainvestointi, sillä rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut sekä eläinten tuottavuus ja kestävyys muodostavat energiatehokkuuden tärkeimmän tukijalan. Tutustu kaikkiin tuettaviin kohteisiin 2016, sillä vuoden 2017 kohteet ovat ilmeisesti samoja kuin vuonna 2016.

Esimerkkejä varsinaisista energiantuotantoon tai tehon tarpeeseen liittyvistä kohteista ovat kuivaamot, energiantuotantoratkaisut tuotannon tarpeisiin sekä välillisesti varastot. Vaunukuivurit ovat tukikelpoisia investointeja. Myös salaojitus vaikuttaa peltotyössä energiankulutukseen työajon sekä satopotentiaalin muodossa.

Työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävät investoinnit voivat liittyä energian tuotantoon tai kulutukseen, mikä kannattaa selvittää tapauskohtaisesti.

Valtioneuvoston asetus 846/2018 maatilan investointituen kohdentamisesta

 

Hakuajat

Investointitukiin on jatkuva haku, päätökset tehdään tukijaksoittain määrärahojen puitteissa. Kts. Mavi.  Investointia ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä.

Hakujaksot 

  • 16.10.–15.1.
  • 16.1.–15.3.
  • 16.3.–15.8.
  • 16.8.–15.10.

 

Investointitukeen vaadittavat dokumentit

  • ​Investointitukihakemus (lomake 3314)
  • Liiketoimintasuunnitelmaa (lomake 3430)
  • Liiketoimintasuunnitelmaa EI TARVITA, kun kysymyksessä:salaojitus, mehiläistalouden investoinnit, sadonkoruukoneiden hankinta yhteiskäyttöön tai työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävä investointi
  • luottolupaus pankilta, jos haetaan korkotukilainaa
  • Verotustiedot

 

Tukiprosentti

Investointitukiprosentti on määritelty investoinnin tyypin mukaan. Lisätietoa tuen määrästä Mavin sivuilla. Esimerkkejä tukiprosenteista alla olevassa taulukossa.

 

1) Koskee talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalueita, kts. kartta

Hyväksyttäviin yksikkökustannuksiin energiassa pieniä muutoksia vuoden 2018 lopussa (kts. punainen korostus)

Investointituessa on asetettu tuen perusteeksi hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärät, jotka on kohdennettu investoinnin mukaan soveltuvaan yksikköön kuten teho (kW), pinta-ala tai tilavuus.

 

Esimerkkejä energiaan liittyvistä, hyväksytyistä yksikkökustannuksista alla olevassa taulukossa - lämmön ja sähkön erillistuotanto

Katso tarkemmin nämä ja muut hyväksytyt kustannukset ja mitoitusperusteet asetustekstistä

 

Esimerkkejä energiantuotantoinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista lämmön ja sähkön yhteistuotannossa (CHP-laitos eli Combined Heat and Power)

Katso tarkemmin nämä ja muut hyväksytyt kustannukset ja mitoitusperusteet asetustekstistä

 

Esimerkkejä kasvihuoneen ja kuivaamon hyväksyttävistä yksikkökustannuksista

Katso tarkemmin nämä ja muut hyväksytyt kustannukset ja mitoitusperusteet asetustekstistä