Energiayrittäjyys

Olet täällä

Maaseudun energiayrittäjyys -hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä uusiutuvasta energiasta ja energiayrittäjyydestä eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin.

Energian tuotanto

Tietoa pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2016. Kuntaliitto

Lannoitteita ja energiaa maatalouden biomassoista. Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet- raportti. ProAgria Etelä-Savo

Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla – Loppuraportti 12/2010. Motiva. 2010. 

Bioenergiantuotanto tarjoaa uutta yrittäjyyttä maatiloille. Maaseudun uusi aika. 2012. 

Selvitys kaukolämpöverkon avaamisesta kilpailulle. Energiateollisuus UUSI!

 

Liiketoiminta

Metsähakkeeseen liittyvä liiketoiminta Keski-Suomessa tutkimus. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 2010.

Lämpöyrittäjyyden esteet. Motiva

Lämpöyrittäjän sopimusopas. TTS:n julkaisuja 409. 2011. 

Lämpöyrittäjyyden kannattavuus lämmönostajan ja –myyjän sekä metsänomistajan näkökulmasta. Seinäjoen AMK.

Metsien eri käyttömuodoista saatavien hyötyjen taloudellinen arvo ja niihin liittyvä yritystoiminta Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja 2/2010: 143-164. 2010. 

 

Asiakasnäkökulma

Saisiko olla lähienergiapalveluja? Kyselytutkimus: omakotitalojen, taloyhtiöiden ja vapaa-ajan asunnon asukkaiden tarpeet energiaratkaisuja ja uusia lähienergiapalveluja kohtaan. Sitra

Osta lämpö valmiina. Motiva. 2010. 

Käyttöä opastava Biokattilakysely. Biokattilaneuvonta.

Bioenergiantuotanto tarjoaa uutta yrittäjyyttä maatiloille. Maaseudun uusi aika. 2012.