Energiapalvelut yrityksille

Olet täällä

Energiaselvitykset ja -katselmukset

Energiatehokkuussopimukset on keskeinen Energiatehokkuusdirektiiviä (2012/27/EU) toteuttava toiminta. Sopimuksen tehneet yrityksen voivat saada energiatehokkuusinvestointeihin kohdistuvan korkeamman tuen lisäksi tukea energiatehokkuutta parantaviin selvityksiin. Selvitys voi olla energiakatselmus, -selvitys tai analyysi, jolla on toimialakohtaisia sisältövaatimuksia. Tutustu päättyväån sopimuskauden energiasopimuksen tehneisiin yrityksiin ja toimialoihin. Tuen maksaja selvityksille on TEM.

Uusi sopimuskausi käynnistyy 2017. Tutustu sivustoon energiatehokkuussopimukset 2017-2025.

Säästölaskenta ja dokumentointi- yleisiä pelisääntöjä. Energiatehokkuussopimukset 2017-2025.

Säästölaskenta. Excell. Energiatehokkuussopimukset 2017-2025.

 

Motivan mallien mukaiset energiakatselmukset

Motivan energiakatselmus ja –katsastusmalleja on useita; kiinteistöille, teollisuudelle, prosessiteollisuudelle, voimalaitoksille, paineilmajärjestelmille, kylmäjärjestelmille, sekä höyryn ja lauhteen siirtojärjestelmille.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksissa kartoitetaan energiantuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet ja arvioidaan käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat. Tämän jälkeen selvitetään konkreettiset mahdollisuudet lisätä uusiutuvaa energiaa kannattavasti ja tehdään niistä toimenpide-ehdotuksia. Katselmuksen voi toteuttaa niin yhden kuin usean kunnan, seutu- tai maakunnan kattavana. 

Lue lisää kuntakatselmuksista.

Tutustu esitteeseen Uusiutuvan energian kuntakatselmus.

 

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Tavaraliikenteen kuljetusketjujen kokonaisvaltainen tarkastelu on hyödyksi etenkin kuljetuspalveluja hankkivalle teollisuudelle, kaupalle ja kunnille. Kuljetusketjujen näkökulmasta tapahtuva energiatarkastelu tehostaa energiankäyttöä ja vähentää kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi se tarjoaa työkaluja kuljetuspalveluja tarjoavan yrityksen logistiikan parantamiseen.

Tarkastelu kohdistetaan teollisuuden, kaupan ja kuntien raaka-aine- ja tuotekuljetusten energiankulutukseen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Kuljetusketjujen energiakatselmointi sopii teollisuuden- ja kaupanalan yrityksille sekä kunnille. Lue lisää kuljetusketjujen energiakatselmuksesta

Asuinkerrostalojen energiakatselmusmalli

Katselmusmalli on tehty pääasiassa kerrostalojen energiansäästömahdollisuuksien kartoittamiseen, mutta mallia voidaan käyttää myös esimerkiksi rivitalojen katselmoinnissa. Lue lisää Motivan sivuilta.

Materiaalikatselmukset

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Samalla voidaan säästää merkittäviä määriä rahaa.

Materiaalikatselmuksia voi hyödyntää monipuolisesti eri toimialojen yrityksissä. Lue lisää materiaalikatselmuksista Motivan sivulta.

Suuren yrityksen energiakatselmus

Vuoden 2015 alussa voimaan tullut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein, ensimmäisen kerran 5.12.2015 mennessä. Suuren yrityksen määritelmä on yli 250 työntekijää tai yli 50 Mij. liikevaihto tai yli 43 Milj. tase.

Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Lue lisää suurten yritysten energiakatselmuksista tästä linkistä.

Kysymyksiä ja vastauksia koskien suurten yritysten energiakatselmuksia. Energiavirasto