Energia ja ympäristö

Olet täällä

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla -hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä energiatehokkuudesta ja energiasta eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Ilmastoon ja päästöihin  liittyviä sivustoja

Kansainvälisiä selvityksiä ja sivustoja

International energy agency - kansainvälinen energiajärjestö. IEA 

International renewable energy agency - kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö. IRENA

Biofuture platform -periaateohjelma, jossa 20 (marraskuussa 2017) maata eri mantereilta tavoittelee yhteisillä periaatteila erityisesti biopohjaisten polttoaineiden kestävää tuottamista ja käyttöä.  

Maailman vetyneuvosto -maailmanlaajuinen energian, liikenteen ja teollisuuden yritysten neuvosto. Hydrogen council

The Carbon Majors Database. CDP Carbon Majors Report 2017. CDP

Explaining Ocean Warming. IUCN (International Union for Conservation of Nature)

IEAn (International Energy Agency) raportti energiatehokkuuden kehittämisestä osana ilmastotavoitteiden toteuttamista

EU:n selvitys ympäristöpolitiikan toteutumisesta EU-maissa. Julkaisusivu, jossa tiedote ja julkaisut 

 

Kansallinen ilmastopolitiikka - yleinen

Ilmanlaatu Suomessa- karttapalvelu. Ilmatieteenlaitos

Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan. Mustan hiilen päästöjä vähentämällä jarrutetaan arktista lämpenemistä. SYKE

Hallituksen energia- ja ilmastostrategia. Selonteko, taustaraportti, englanninkielinen versio ja muita dokumentteja. TEM

Energia- ja ilmastostrateginen valmistelu - ehdotettujen toimenpiteiden esittely ja kommentointimahdollisuus (avoinna elokuun 2016 loppuun saakka)

KAISU- Ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030. Ympäristöministeriö

Energiatehokkuussopimukset 2017-25

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä. v. 2016 päivitys. Tutkimusraportti, VTT-R_00741-17

HINKU-toiminta,  asuminen 

Hinku-foorumi - kohti hiilineutraalina kuntaa-sivusto

HINKU-mappi, ilmastotekojen näyteikkuna

 

Maatalous

Ilmastoviisaita ratkaisuja, VILMA-hankkeen tuotanto maatalouden ja viljelyn varautumisesta ja vaikuttamismahdollisuuksista. 

Maatilojen energiaohjelman toimialasopimus 2016-2020. (suomi)

Branschavtal om energieffektivitetsåtgärder inom jordbtuks- och trädgårdsodlingssektor 2016-2020.

Maatalouden energiaohjelman energiatehokkuussopimukset

Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan suuntia vuoteen 2030. Luke 35/2015

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys. Luke 36/2016

Lypsykarjanavetoiden ammoniakkipäästöjen nykytaso ja vähentämismenetelmät. Luke 53/2017

Liikenne

LIPASTO - liikenteen yksikköpäästöt

Selvitä auton päästö- ja energiaprofiili rekisterinumeron avulla. Autovertaamo

Liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tila - katsauksia. Trafi

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Trafi

Tuulivoima

Tuulivoimalan tuottaman äänen vaikutukset terveyteen. 14.6.2017. VTT, THL, STUK, HY, Valtioneuvoston julkaisuja. 

Kirjallisuusselvitys tuulivoimaloiden vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin. 14.6.2017. LUOMUS, Valtioneuvoston julkaisuja.

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten ohjeet ja selvitykset – Katsaus. Ympäristöministeriö

Kansallisia selvityksiä ja julkaisuja 

Mining for clean energy. How the global rise of solar power will drive demand for Canadian metals and minerals. Clean Energy Canada. (2017)

Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges. TEM

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys. Luke 36/2016

Puusta valmistettujen tuotteiden hiilivaraston muutoksen laskenta kasvihuonekaasuinventaariossa. 73/2016. Luke

Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan suuntia vuoteen 2030. Hillintäkeinojen analyysi tilatason vaikutuksista ja keinojen hyväksyttävyydestä. Luke. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimuksia 35/2015

Työ- ja elinkeinoministeriö/Energiaosasto

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja: Energia ja ilmasto 8/2013 – Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian ympäristöarviointi. Suomen ympäristökeskus 2008