Ehdota abstraktia Maataloustieteen päiville (27.8. saakka)

Olet täällä

Maataloustieteen Päivät 2018 järjestetään Helsingissä Viikissä 10.–11. tammikuuta. Päivien ohjelma kattaa viimeisimpiä tutkimustuloksia maataloustieteiden eri aloilta. Tilaisuus on tarkoitettu tutkijoille, opettajille, yrittäjille ja asiantuntijoille hallinnossa, neuvonnassa ja yritysmaailmassa. Vuonna 2016 Maataloustieteen Päivät kokosivat paikalle yli 500 osallistujaa. (kuva Maarit Kari)

 

Maataloustieten päivien sessiot muodostuvat aiheen mukaisista kokonaisuuksista. Mukana on ruoantuotantoketju hyvin kattavasti. Joukossa myös paljon biotalouteen ja energiaan liittyviä aiheita (esimerkkejä alla). Lisää aiheita laajemmassa abstraktikutsussa.

·         Terveydelle haitalliset yhdisteet ja eliöt sadossa

·         Pellon vesitalous, maanparannus ja ravinteiden kierto

·         Biomassojen jalostaminen arvotuotteiksi ja energiaksi

·         Kotieläinten hyvinvointi, terveys ja hedelmällisyys

·         Tulevaisuuden kasvi- ja kotieläintuotanto

·         Ruokamarkkinoiden rakenteet ja kilpailukyky

·         Lähiruoka-alan kasvun eväät

·         Maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen

·         Riskienhallinta tuottajan ja hallinnon työkaluna

·         Maatalouden energian käyttö

·         Maatalouden rakenne ennen, nyt ja tulevaisuudessa

·         Ympäristövaikutusten uudet arviointimenetelmät

Tarjoa esitelmää tai posteria edellä tai abstraktikutsussa (laajempi) kuvattuihin sessioihin. Voi valita myös Muu vaihtoehdon. Sessiovalinnalla Muu lähetetyistä esityksistä koostetaan tarvittaessa omia sessioitaan. Abstraktin voi lähettää meille sähköisesti 27.8.2017 mennessä osoitteeseen:

https://ilmo.contio.fi/smtsabstract/abstract.aspx

Myöhästyneitä abstrakteja ei huomioida. Lähetä siis abstraktisi ajoissa!

Abstraktin tekstiin ei laiteta viitteitä eikä lähdeluetteloa ja abstraktin kieli voi olla suomi tai englanti. Kirjoita abstraktin tekstin loppuun 2 – 3 abstraktiasi eniten kuvaavaa asiasanaa omaksi rivikseen: ”Asiasanat: sana1,sana2,…Elokuussa lähetettävä abstrakti on lopullinen versio, joka tullaan painamaan abstraktijulkaisuun. Toivomme, että abstraktin lähetyksen yhteydessä täytätte kaikki pyydetyt kentät huolellisesti!

Asiantuntija-arvioiden perusteella osa abstrakteista valitaan Päivien ohjelmaan esitelmiksi ja osa postereiksi. Esitelmiksi valitaan ensisijaisesti valmiiden tutkimusten tulosten esittelyjä. Postereissa voi esitellä myös alkamassa tai meneillään olevia hankkeita.

Hyväksytyistä esitelmistä ja postereista voi halutessaan lähettää pidemmät kirjoitukset myöhemmin ilmoitettavaan osoitteeseen. Tekstit julkaistaan elektronisessa muodossa Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote -sarjassa.

Tarjottujen esitelmien pitäjät ja posterinäyttelyyn osallistuvat tutkijat maksavat Päivien normaalin osallistumismaksun.

 

Tervetuloa luomaan korkeatasoista maataloustieteellistä tapahtumaa!

 

Lisätietoja:

 

Pirjo Mäkelä

02941 58358 tai 040 827 5501 pirjo.makela@helsinki.fi

Mikko Hakojärvi

050 524 9928

tiedotus@smts.fi