Bioenergia

Olet täällä

Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla -hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä energiatehokkuudesta ja energiasta eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

 

Uusiutuvan energian selvityksiä

Hajautetun uusiutuvan energiantuotannon potentiaali, kannattavuus ja tulevaisuuden näkymät Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 05/2017

Bio- ja kiertotalouden pilotointiympäristöt. VTT:n tekemä selvitys. TEM

Tietoa uusiutuvasta energiasta Motivan sivuilla. Motiva

Uusiutuvan energia hyödyntäminen Etelä-Savossa – Ennakkoarviointi liittyen Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelmaan 2014–2020. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. 2015. 

Bioenergia 2020 – Arvioita kasvusta, työllisyydestä ja osaamisesta. TEM. 2010. 

 

Energiantuotannon tehostaminen fossiilisiin ja uusiutuviin polttoaineisiin perustuvassa energiantuotannossa. VTT tiedotteita 2155. VTT. 2002.

 

VTT:n Repovermap - Uusiutuva energia ja energiatehokkuus lähiympäristössäsi. VTT.

 

Esiselvitys Etelä-Savon hevostalouden materiaalivirtojen hyödyntämisestä uusiutuvana energiana. HevosWoima-hankkeen julkaisu. 2017.

 

 

Biokaasu

Maatilojen biokaasulaitokset - mahdollisuudet, kannattavuus ja ympäristövaikutukset. Luke 11/2016

Maatalouden biomassat biokaasulaitoksessa. Opas maatalouden biomassoista syötteenä ja lannoitteena. ProAgria Etelä-Savo

Lannoitteita ja energiaa biomassoista. Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätysjäännöksen käyttökohteet-raportti. ProAgria Etelä-Savo

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys. Luke 36/2015

Biokaasuteknologia - raaka-aineet, prosessointi ja lopputuotteiden hyödyntäminen. Julkaissut Biokaasuyhdistys. Toimittanut Maritta Kymäläinen ja Outi Pakarinen.

Suomen biokaasuyhdistys

Biokaasufoorumi

Suomen biokaasulaitosrekisteri, vuodelta 2014. UEF

Biokaasuselvitys 2012. Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon. Kemiönsaari

Guide to biogas - From production to use. Biogasportal.info

Peltoenergiaan pohjautuvan biokaasulaitoskonseptin teknis-taloudellinen malli. Osaraportti ENKAT -hankkeessa. Watreck. 2013. 

Kannattavuuden elementit biokaasun tuotannossa. Uusiutuva energia - ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Karelia. Opinnäytetyö - Johanna Nieminen. 2015.

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu (2006). Julkaisu MaLLaa -hankkeen loppuraportti, Savonia. 

 

Puu- ja peltobiomassaperäinen energia

Selvitysraportti: Pellettitakkojen käyttö lämmityksessä Suomessa. Bioenergia.fi

Tietoa puuenergiasta, biokaasusta, biodieselistä ja turve-energiasta. Bioenergia.fi

Motivan bioenergia-sivut. Motiva

Energian varastointi ja uudet energialähteet – Kiinteän polttoaineen kaasutus. Tampereen teknkillinen yliopisto

Ruokoenergiaa - järviruoon energiakäyttömahdollisuudet Suomessa Turun AMK:n raportteja, nro 66. Turun AMK

Bioenergian tuotannon haasteet ja tutkimustarpeet. Metla. 2007.

Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. VTT tiedotteita 2045. VTT

Ekopelletti- hankkeen materiaaleja pellettimateriaaleista ja polttamisesta. Oulun AMK

Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa. Metlan työraportteja 183. Metla. 2010. 

Environmental impacts of torrefied wood pellet production. Miktech. 2012.  

 

Kaavio: Mia Kujala/Biosampo koulutus- ja tutkimuskeskuksen hitaan pyrolyysireaktorin koeajo